Neo-liberalizmus. Tretia časť: John Maynard Keynes, zakladateľ „Modus Operandi“ neo-liberalizmu.

Funguje to takto : najprv rabovači idú pre "teoretický“ výklad svojho rabovania a kradnutia k "renomovaním ekonómom“, títo im spravia po vzore Keynesa totálne Talmudický a Kabalistický výklad ekonomických opatrení, ktoré potrebujú zaviesť na orabovanie štátu.

Potom prídu do slobodnej demokratickej krajiny, ak nemôžu priamo za úplatok kúpiť poslancov v parlamente,- tak bohato vyfinancujú politické strany a dosadia do parlamentu a vlády svojich Dzuridov, Mečiarov, Ficov, Bugárov, Slotov, Kadehákov, Sulíkovcov atď. a začne rabovanie celého Národa.


Neprešlo jazykovou úpravou:pozn. 40 rokov som Slovenčinu písmom nepraktizoval, a začal som len minulí rok ! Preto na opravu pravopisu používam "spell check" a opravujem všetko čo my to ukáže! Tiež prosím o zhovievavosť voči mojej otrasnej a hroznej gramatike ! Po 40+ rokoch v USA som Slovenský hovoriť nezabudol ale rozmýšľať už Slovenský neviem. Tak keď niečo aj Slovenský píšem a hovorím, je to myslené v Americkej angličtine. Dúfam že časom a praxou sa zas naučím rozmýšľať v Slovenčine.


Január 1933 – Nemecko: konšternácia !

Konšternácia je z latinského : consternātiō, čo znamená zdesenie, zmätok, alarm, teror, strach, panika, hrôza.

Keynes, ako aj jeho všetci baróni,grófi,princovia a Rothschildovci v celej úžerníckej internacionále, od konca vojny veľmi pozorne pozorovali dianie v Nemecku. V súkromí sa debatovalo len o Gottfriedovy Federovi, jeho doktríne proti “otroctvu úrokov“ a jeho Národných socialistoch, ktorých skrátene volali : Nacisti ( z nemeckej skratky Nazi ). A teraz, keď v Januári 1933 Nacisti sa dostali k moci, všetkých zachvátila absolútna konšternácia.

Vy, ktorý ste neznalí veci, sa môžete opýtať: a keď sa v roku 1922 v Taliansku dostali k moci fašisti, neboli títo istí ľudia vtedy zachvátení takou istou konšternáciou? Odpoveď je : absolútne nie! Taliansky fašisti nemali Federovu doktrínu proti „otroctvu úrokov“ ako Nacisti.

Fašizmus

Do dnešného dňa si ľudia pletú Nacizmus s Fašizmom a to preto, lebo Národný Socializmus po zavraždení Ernesta Roehma v roku 1934 bol ekonomicky zfašizovaný.

Ekonomický Fašizmus je primitívna chrematistika, ktorá uznáva zarábanie peňazí bez práce, ako niečo normálne .

Nacizmus, opačne, považuje zarábanie peňazí bez práce, ako niečo nenormálne, ako niečo, čo je absolútne proti prírode.

Ale, najväčší rozdiel medzi Fašizmom a Nacizmom je rasizmus.

Rasizmus Národného Socializmu je viac ako náboženstvo : je to vôla stvoriť ľudstvo znovu, dotiahnuť evolúciu človeka do absolútnej perfektnosti v súlade s Ideou (Formou-Vzorom), ktorý generoval sám Demiurgos - Stvoriteľ Vesmíru.

Taliansky Fašizmus, nie len že nebol rasistický, dokonca povoľoval „talianizáciu“ v kolóniách, ak ste prisahali vernosť „íl Duce mu“. Tak isto, židia mali povolené členstvo vo Fašistickej strane, a v Líbyi, arabi, boli tiež členovia Fašistickej strany prostredníctvom Moslimského Zväzu Liktorov. Vo východnej Afrike, černosi, mali povolené slúžiť s Talianmi v MVSN Koloniálnej Milícii.

Preto, keď Mussolini sa dostal k moci, Keynes a Rotschildovci boli nadšení, lebo videli, že vlastne Mussolini dal do praxe ich vlastné „primitívne chytráčenie“, o ktorom v Anglicku Rothschildovci, po skončení prvej svetovej vojny, len snívali. Keyenes a všetci Rothschildovci boli zachvátení obdivom, uznaním a závisťou (pozri späť na: Neo-liberalizmus-časť druhá: Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí. - odstavec s názvom- Primitívne chytráčenie), keď v súlade s týmto „primitívnym chytráčením“ Mussolíniho vláda začala míňať peniaze a tak dávať do EXISTENCIE (do obehu) peniaze na platenie úrokov, dividiend a ostatných ničotností - ktoré ináč, nikto, nikdy do obehu nedá a preto nikdy NEEXISTUJÚ!

Všetci Rotschildovci hovorili a vyzývali Keynesa : ...no vidíš, mal by si vymyslieť, ako tento Fašistický ekonomický systém zaviesť do našej parlamentnej demokracie, a sme zachránení !

Fašistický idioti.

Benito Mussolini

Po nástupe Mussoliniho, v roku 1922, Talianska centrálna banka začala z pumpovaním peňazí do ekonomiky a tak nikto už neskrachoval pre deficit peňazí v ekonomike. Potom Taliansky chrematistici začali tiež investovať svoj “kapitál”, lebo videli, že na platenie úrokov, dividend a ostatných ničotností je dostatok peňazí v ekonomike. Takto začal „boom“ (rozkvet) v Talianskej ekonomike.

Ale títo Fašistický idioti , nechápali, alebo ignorovali, že keď v ekonomike povolia, aby si niekto odsával zisky, vo forme úrokov, dividiend ,alebo iných ničotností, že v ekonomike sa zákonite vytvorí inflácia. Aj keď mali zavedenú progresívnu daň a aj cenové a mzdové kontroly, tým inflácii nezabránili, lebo v tých cenách mali zamontovaný zisk, dividendy, úroky a ostatné ničotnosti, tak potom s takými cenovými kontrolami si len garantovali infláciu.

Tragédia Talianskych, ale vlastne, všetkých Fašistov je v tom, že nechápu, alebo ignorujú skutočnosť, že úroky vznikajú, keď musíme vrátiť viac, než sme si požičali. Dividendy a zisky vznikajú, keď musíme zaplatiť za výrobok viac, než stojí. Podstata úroku, dividendu a zisku je rovnaká: niekomu musíme platiť peniaze za NIČ! - čiže niekto nadobúda peniaze za NIČ ! A keď dovolíme nadobúdanie peňazí za NIČ, tak dovolíme znehodnocovať peniaze – teda INFLÁCIU!

Prečo cenové a mzdové kontroly nezabránia inflácii.

Keď potom sa rozhodneme zaviesť cenové a mzdové kontroly a myslíme si, že tým zabránime INFLÁCII, sme na OMYLE ! Tieto kontroly nemôžu zabrániť inflácii, ak v tých cenách ponecháme zamontované platby za úroky, dividendy a ďalšie „vysávace“, cez ktoré je možné získavať peniaze za NIČ.

Zavedením cenových kontrol sa dosiahne to, že ceny nebude možné zvýšiť, ale vysávanie peňazí za NIČ, do vačkov chrematistikov ďalej pokračuje, aj keď sa nezvyšuje. Oni potom tieto neustále prichádzajúce peniaze získané za NIČ naďalej míňajú kupovaním ozajstných a hodnotných vecí, a tak neustále do ekonomiky pribúdajú peniaze, ale nepribúdajú žiadne ozajstné a hodnotné veci ! Tak zákonite inflácia ( znehodnocovanie peňazí ) pokračuje, napriek tomu, že ceny je zakázané zdvíhať a ostávajú stabilné a robotníkom platy sa tiež nedvíhajú, pretože na ne sú tiež uvalené mzdové kontroly.

Títo fašistický idioti nechápali, že počas 6000 rokov, keď peniaze boli zlato a striebro a niekto toto zlato a striebro získal za NIČ; že toto zlato a striebro stále malo hodnotu zlata a striebra! - aj keď bolo získané za NIČ, teda nestratilo hodnotu, ale papierové peniaze, ak sa systematicky a vytrvale niekým získavajú za NIČ, a potom sa za ne kupujú ozajstné a hodnotné veci, ktoré niekto iný vyprodukoval svojou prácou, tieto peniaze nadobudnuté za NIČ, sa zákonite znehodnotia – spôsobia infláciu.

Takže v Taliansku sa dialo presne to, o čom Keyens a Rotschildovci v Anglicku len snívali : z jednej strany Mussolini pumpoval peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze vysávali do svojich vačkov za NIČ. No a takto to išlo až do roku 1926 – zákonite potom vznikla inflácia ako hrom, tak fašisti jednoducho prestali pumpovať peniaze do ekonomiky. No a keď to chrematistici uvideli, tak aj oni prestali investovať svoje vlastné peniaze a celá ekonomika išla dole vodou. Nastal typický „bust“,( rozbitie) ekonomiky. Všetci rad radom začali krachovať. Medzi rokmi 1928 a 1932 produkcia klesla o 25% a do konca roku 1934 jedna tretina produkčných kapacít bola nevyužitá a k tomu pribudlo jeden milión nezamestnaných.

Toto si Keynes veľmi dobre všimol a zapamätal. On si jasne uvedomil, že pre ekonomiku jediné funkčné a správne riešenie aby nikdy už nedochádzalo k „boom“ and „bust“ -om, je to, čo navrhuje Gottfried Feder, teda bezúročná ekonomika, kde sa peniaze môžu získavať iba zo zárobku a nie z „investícií“. Keyensovi ale nešlo o ekonomiku, ale o zachovanie fungovania chremastistiky.

Doktrína proti “otroctvu úrokov“ Gottfrieda Federa bola iné café, než chrematistické chytráčenie Mussoliniho Fašistov!

Gottfried Feder

Keynes a všetci Rotschildovci vedeli, že výsledok Nacistických ekonomických opatrení, ktoré Gottfried Feder sformuloval v programe NSDAP, bude bezúročná ekonomika; teda príde k úplnému oddeleniu ekonomiky od chrematistiky - bod 18. programu NSDAP : trest smrti úžerníkom,- bod 11. Programu NSDAP: zákaz príjmu bez zárobku ( to znamená 100% zdaňovanie úrokov, dividiend a príjmov z prenájmov pôdy atď.).

A toto jasne bolo úplne iné café, než Mussoliniho Fašizmus. Toto bolo úplne niečo iné, než Marxistický boľševizmus. Nacisti nešli znárodňovať hlava nehlava, vo Federovom programe bolo znárodňovanie, ale len „trustov“.

Čo sú „trust“(y) ? Anglické „trust“ je slovenské : „veriť“ . K vytváraniu trustov dochádza, keď podniky začnú strácať efektívnosť pre konkurenciu s inými podnikmi. Normálne konkurenciou sa zvyšuje efektívnosť, ale ako dnes, napríklad v leteckých spoločnostiach, práve konkurenciou sa stávajú neefektívne, tak dochádza k zlučovaniu týchto leteckých spoločností. Zlúčením sa síce konkurencia zlikviduje, ale efektívnosť sa zvýši. K takémuto zlučovaniu môže dochádzať v priemysle, obchode , a všeobecne vo výrobe a produkcii.

Takto zlúčené podniky už prestanú byť jednotlivo riadené, ale dobrovoľne odovzdajú riadenie centrálnej dozornej rade – teda „veria“ - majú „trust“– v túto dozornú radu, a potom sú riadené touto centrálnou dozornou radou a ona potom robí všetky rozhodnutia tak, aby sa minimalizovali náklady na výrobu, kontrolujú ceny, odstraňujú konkurenciu atď. Proste vytvorí sa monopol. A práve takéto trust(y) Feder vo svojom programe NSDAP v - bode : 13. požaduje znárodniť. Rozbitie týchto trustov by spôsobilo zníženie efektívnosti, tak preto radšej navrhol ich zachovanie, ale zoštátnenie. Keď má byť monopol, tak potom štátny monopol. On považoval plošné znárodňovanie za Marxisticko-boľševické šialenstvo!

Ešte väčšia konšternácia!

Ale väčšia ako Keynesa, väčšia ako aj jeho všetkých Anglických barónov, grófov, lordov, princov a Rothschildov v Anglicku, ešte väčšia konšternácia zachvátila všetkých Nemeckých barónov, grófov, princov, kniežatá, statkárov, bankárov a burzových špekulantov. Gottfried Feder a jeho nacisti znamenajú koniec ich žitia v excese, luxuse, prepychu a koniec ovešiavania sa diamantmi. Hrôza, teraz budú musieť všetci pracovať ako zostatok Nemeckého národa, ak chcú jesť a žiť a nie doma sedieť, zabávať sa a poberať úroky, dividendy, renty a rôzne iné zárobky bez práce.

Ak ich nemôžeš poraziť,tak sa k ním pridaj!

Duchess of Winsor meet Hitler

Nebudem tu uvádzať celú históriu NSDAP, tak to zhrniem do podstaty, keď si Adolf Hitler uvedomil, že to, čo sa podsúva ako „parlamentná demokracia”, je len fingovaná demokracia v ktorej politický vplyv sa jednoducho kupuje za peniaze absolútne bezcharakternými beštiálnymi kreatúrami s plnými pytľami peňazí a ktorých jednoducho nie je možné poraziť demokraticky, teda šírením lepšej a rozumnejšej myšlienky riešenia vecí verejných, pretože bez peňazí nie je možné, aby akákoľvek rozumnejšia myšlienka, alebo akékoľvek lepšie riešenie bolo počuté všetkými občanmi! - Vtedy internet ešte neexistoval!

Vtedy - Adolf Hitler sa rozhodol : keď tie kreatúry s pytlami peňazí nemôžem poraziť -tak sa k ním pridám! A v tom momente oceliarsky magnát Fritz Thyssen a jeho celá svorka “von”-ov si kúpila Hitlera, a zostatok je história.

Nemecký „von“- ovia, po roku 1919 alebo, zrušenie systému kást v Indii.

Čo je to „von” (číta sa fon) ? V nemčine je to predložka ktorá znamená v slovenčine - „zo”, „z”, alebo „od”. Ako napríklad, Vlado z Elektry, Jano zo Žiliny, alebo Mikino od Ciganuf. S použitím Nemeckej predložky „von“ by to bolo : Vlado von Elektra, Jano von Žilina a Mikino von Ciganuf.

Ale v čase Nemeckej a Rakúskej monarchie táto predložka „von”, keď sa použila ako súčasť mena znamenala, že nositeľ mena je šľachtického pôvodu. Po zrušení týchto monarchií, v roku 1919 v Rakúsku, zakázali používať túto predložku ako súčasť mena, ale v Nemecku nie, tam prišlo len k zrušeniu všetkých šľachtických výsad a privilégií, ale nie k zhabaniu šľachtických majetkov ,alebo k zákazu používania predložky “von” ako súčasť mena.

Ale aby som sa tu teraz nezačal rozpisovať o celej histórii Nemecka po roku 1919, zhrniem to do jednej pointy: - zrušenie monarchie v Nemecku a zavedenie parlamentnej demokracie malo presne takú účinnosť na celú Nemeckú spoločnosť ako Ghándího zrušenie systému kást v Indii, na Indickú spoločnosť - teda absolútne žiadnu, - nič - nulovú.

Čas užitočných idiotov.

Princ August-Wilhelm, Hitlerov Auwi.

Zrušením monarchie v Nemecku neprišlo k žiadnej ozajstnej - ekonomickej - spoločenskej zmene. Statkári, továrnici, fabrikanti, magnáti, bankári - ktorí boli šľachtici za monarchie - po roku 1919 stále boli statkári, továrnici, fabrikanti, magnáti a bankári, - a ešte k tomu stále používali predložku “von” vo svojich menách.

Cisár Wilhelm II. v exile, - neprestal byt cisár Wilhelm II. v exile! Jeho syn princ August-Wilhelm, ktorý vstúpil do NSDAP, stále bol princ, hoci bol oslovovaný Hitlerom roztomilou prezývkou „Auwi”, keď mu Hitler sľuboval znovu nastolenie monarchie v Nemecku a potom, pred Strasserovcami ho označil za “užitočného idiota”.

Jeho plné meno znelo: Pruský Princ August Wilhehelm Heinrich Gunther von Hohenzollern.

Teda tento “Auwi” bol jeden typický „von”-,čiže : von Hohenzollern! Ako aj von Stauffenberg.

Auwi nebol žiadny idiot, vedel, že celé NSDAP ho považovalo za užitočného idiota, lenže, aj on sám považoval celé NSDAP za užitočných idiotov spolu dokopy aj so samotným der Fuehrerom Adolfom Hitlerom na čele.

Fritz Thyssen a jeho „von” -ovia, tiež neboli žiadny idioti, ktorí budú sypať na Hitlera peniaze len tak, pre nič za nič. Pákou financií donútili, aby sa Hitler principiálne oddelil od ľavého bloku NSDAP a zreteľne zaujal pozíciu „von” -ov.

Aby si Hitler udržal prílev peňazí, tak musel uznať „právo” princov ,barónov , grófov, kniežat a rôznych „von”-ov na zarábanie peňazí bez práce, na exces, na luxus, na prepych a ovešiavanie sa diamantmi. A to tak, že nacisti, hoci ešte nie vo vláde, už boli ale v parlamente a tam im Hitler prikázal, aby hlasovali proti rôznym návrhom komunistov a socialistov na umravnenie „von”-ov, ako napríklad konfiškáciu šľachtických majetkov atď.

A tým jasne demonštrovali celému Nemecku, že Nacisti sú na strane zarábania peňazí bez práce, sú na strane Fritza Thyssena a celej jeho svorky „von”-ov.

Čas nositeľov „pánskej rasy”

Toto potom Hitler odôvodňoval tak, akože -„von”-ovia sú nositeľmi „pánskej rasy”, - a potom z toho logicky vyplýva, že ako „pánska rasa” majú „právo” na zarábanie peňazí bez práce, na exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi, - hoci v súkromí týmito „von”-mi opovrhoval, robil si s nich posmešky; sám seba opravujúc hovoril: musím priznať, teda, v tej zdegenerovanej bande „von”-ov, moc pánskej rasy nie je !

Celá pobúrená NSDAP vedela, že Hitler predal NSDAP za pyteľ peňazí, ale nakoniec sa všetci uspokojili s Hitlerovým sľubom, že keď sa NSDAP dostane k moci, tak potom príde vyúčtovanie s tými zdegenerovanými „von”-mi a ostatnými praktikantmi excesu, luxusu, prepychu, ovešiavania sa diamantmi – a zarábania peňazí bez práce !

Prišiel rok 1933 a NSDAP sa dostala k moci v Nemecku, prezident von Hindenburg -(teda ďalší “von”) - vymenoval Adolfa Hitlera za kancelára.

Čas vyúčtovania.

Lenže s tým vyúčtovaním to nebolo vôbec jednoduché. Totiž celý dôstojnícky zbor Reichswehru bol lojálny prezidentovi von Hindenburgovi, minister obrany bol von Blomberg. Celý dôstojnícky zbor Reichswehru bol vlastne zostavený z „von”-ov! Reichswehr síce bol obmedzený na 100 000 mužov a mal zakázané tanky, ťažké delá a lietadlá, ale ľahké delostrelectvo mal povolené, ako aj obrnené vozy, mínomety a podobné zbrane, ktoré by boli účinné v civilnej vojne proti aj niekoľkostotisícovej, ale ľahko ozbrojenej Roehmovej polovojenskej S.A., a nezabudnime, že „von”-ovia mali tiež niekoľkostotisícové polovojenské organizácie, ako napríklad Stahlhelm, ktorej lojalita bola na strane prezidenta von Hindenburga.

Gottfriedovi Federovi bolo jasné, že k zavedeniu bezúročnej ekonomiky a k nevyhnutnému umravneniu celej svorky „von“-ov na čele s thyssenovcami, môže prísť len vtedy, ak Roehmova S.A. jednoducho nahradí Reichswehr. Len potom bude možné poprenie „von“-om ich choromyseľného, nemorálneho a neetického nároku na finančné príjmy bez práce, exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa s diamantmi!

Roehmov plán bol, že von Blomberga vyhodí z postu ministra obrany, on sám sa stane ministrom obrany a z celého dôstojníckeho zboru „von“-ov potom urobí jednoducho dôstojníkov na výcvik jeho nového Wehrmachtu.

Čas Pontského Piláta.

„Von“-ovia, teraz už na čele s von Hindenburgom a von Blombergom mali presne opačný plán, oni chceli, aby sa z S.A.- stali regrúti nového Wehrmachtu – a držali hubu. Naviac, „von“-ovia mali ešte trójskeho koňa v Hitlerovej SS, ktorej lojalita bola u „von“-ov, keďže, na rozdiel od S.A., v ktorej boli prevažne nezamestnaní robotníci, v SS bolo veľa „von“-ov a vládla tam atmosféra pohŕdania s S.A.

Prišiel Január 1934 a Roehm predložil von Blombergovi memorandum s požiadavkou, že S.A. nahradí pozemné vojsko Reichswehru a z Reichswehru sa stane výcvikový doplnok S.A.

Vzápätí Hitler dostal ultimátum od Pruského statkára, ktorý sám vlastnil rozsiahle majetky, mal finančné príjmy bez práce a bol až dvojnásobný „von“ : prezident von Hindenburg. Von Hindenburg bol dvojnásobný „von“, pretože mal vo svojom mene predložku von až dva krát, jeho celé meno bolo: Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg.

Ultimátum bolo jednoduché- ak Hitler nezlikviduje Roehma, von Hindenburg (teda on sám dvojnásobný „von) vyhlási stanné právo (martial law) a Reichswehr zlikviduje Roehma sama.

Hitler vedel, že neprijatie tohto ultimáta znamená katastrofická civilná vojna.

Potom veci mali rýchli spád, Gottfried Feder dostáva návštevu troch vysokých funkcionárov NSDAP v doprovode piatich po zuby ozbrojených členov SS, je posadený za stôl, pripravené prehlásenie lojality voči Hitlerovi je pred neho položené, pero mu je vtisnuté do ruky – a Feder, po prečítaní, ho okamžite podpíše.

Hitler sa dostal do pozície Pontského Piláta v Jeruzaleme pred 2000 rokmi! Na jednej strane krvilačná, beštiálna svorka chrematistických meničov peňazí : „von”-ov - (medzi nimi aj jeden – menom Claus Schenk Graf von Stauffenberg – neskoršie vyznamenaný hrdina nacistického Wehrmachtu a dnes pýcha a radosť Angely Merkelovej, Nemecka a Bruselu ) - kričia ukrižuj ho!, -ukrižuj ho! - jeho krv na nás a na naše deti!, - jeho krv na nás a na naše deti! A na druhej strane Ernst Roehm, ktorý chcel, ako Ježis Kristus, vyčistiť Boží chrám Nemeckého Národa od chrematistiky a poprevracať stoly „von“-om, plné ničotností, zárobkov bez práce, excesu, luxusu, prepychu a diamantov a jednoducho ich donútiť aby sa živili čestnou, produktívnou prácou, ako zostatok Nemeckého národa.

História sa opakuje : „Pontský Pilát“ vydáva Ernesta Roehma ako Ježiša Krista svojej SS!

Jún 30.1934 – noc dlhých nožov : Roehm, Gregor Strasser a iní sú zavraždení Hitlerovou SS !

Potom v prejave Nemeckému Národu, si Hitler verejne „umyje” ruky, presne, ako Pontský Pilát.

Pýcha a radosť Angely Merkelovej, Nemecka a Brusselu, Fašista Von Stauffenberg kričí: Adolf Hitler sieg heil! sieg heil !

Fašista Von Stauffenberg

Ako z anglického: hail Mary- zdravas Mária, tak z nemeckého: sieg heil doslovne je: víťazstvo Zdravas, teda gramaticky : zdravas víťazstvo- sieg heil! Darmo potom všetci Hitlerovi sieg heilovali, „Pontský Pilát“ vedel čo urobil a vôbec nebol nadšený z toho všetkého heilovania, keď potom všetci “von Stauffbenbergerovci” odišli, odvrátil sa a s totálnym hnusom a opovrhnutím nahlas sa spýtal : (parafrázované) tak a je to, - definitívne myslia si že, zarábanie peňazí bez práce, exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi už nikto v Tretej Ríši neohrozí ?

Od tohto momentu sa Nemecko stalo fašistické ! Oficiálny 25 bodový program NSDAP Gottfrieda Federa zakazujúci zarábanie peňazí bez práce bol v platnosti, ale už sa ho nikto neopovážil pokúšať uviesť do praxe ! A tak Národný Socializmus odišiel z Nemecka preč do histórie a Fašizmus prišiel do Nemeckej Tretej Ríše urobiť históriu.

A teraz : Židia do plynu!

Židia do plynu

Predkovia týchto „von”-ov po dlhé stáročia financovali svoj exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi tak, že sami si požičiavali zlato od židovských úžerníkov . Aby židom mohli platili úžeru, tak zdierali daňami celý dobrý pospolitý ľud a keď, ťažko zdieraný pospolitý ľud nechcel platiť dane, urobili to naopak, vypustili židovských úžerníkov priamo na pospolitý ľud a potom týchto úžerníkov zdaňovali z úžery, ktorú vyžmýkali z dobrého pospolitého ľudu a tak financovali svoj exces, luxus, prepych a diamanty.

Potom už oni neboli zlí vládcovia ktorý zdierali daňami dobrý pospolitý ľud, teraz oni boli už dobrí vládcovia, teraz tí židovskí úžerníci s ich židovskými nosmi, boli tí zlí, ktorí zdierali pospolitý ľud úžerou. A keď sa pospolitý ľud búril proti židom, tak, zas títo „von” – ovia, zrazu boli dobrí a tolerantní ochrancovia židov a vybavovali pre židov tolerančné patenty a rôzne privilégia u kráľov, cisárov a vládcov. Títo „von”-ovia milovali zlato, a preto, že to zlato bolo u Židov, tak milovali aj židov !


Lenže teraz, keď ten génius Gottfried Feder jasne dokázal že papierové peniaze budú mať hodnotu zlata ak sú kryté produkciou a výrobou ozajstných a hodnotných vecí, tak žiadny národ si už nepotrebuje ani gram židovského zlata požičiavať na úroky !

Ááá, hááá, tak konečne teraz po dlhých stáročiach bude možné pre nás „von”- ov žiť v excese, luxuse, prepychu a ovešať sa diamantmi, a to všetko bez zadlžovania sa Židom a platenia im úžery!

To je ono, to je ono, konečne židovské zlato už nepotrebujeme! - ááá, há,há, hááá, a teraz vy chamtiví židáci: do ply-nu!, do ply-nu!, ži-dia do ply-nu! - no a pravdaže - Adolf Hitler sieg heil, sieg heil, sieg heil!

Hitlerko, ty náš vodca, aj keď sme spočiatku tebou pohŕdali a sa ti vysmievali že si maliar a natierač, ale teraz ťa už budeme nasledovať aj do horúceho pekla. Heil Hitler !

Dohra fašistickej Nemeckej ekonomiky.

A ako to potom vo fašistickom Nemecku pokračovalo ekonomicky? No milé detičky, trochu ináč než v Taliansku. Ako sme už hore spomínali, keď v Taliansku začala inflácia, tak idioti talianski fašisti v roku 1926, jednoducho prestali pumpovať peniaze do ekonomiky a došlo k „bust“-u (rozbitiu ekonomiky), ale s fašistickým Nemeckom to bolo ináč. Tam nedošlo k inflácii, ako v Taliansku.

Hitler neprestal byť Národný Socialista, on si veľmi dobre uvedomoval, že zarábanie peňazí bez práce, teda za úroky, dividendy a ostatné chrematistické ničotnosti vytvárajú v ekonomike infláciu, lebo sú to peniaze, ktoré niekto získava za NIČ. Videl, že v roku 1934 nebolo možné bez rozpútania občianskej vojny poraziť chrematistickú úžernícku svorku „von”-ov, ktorá sa živila na národe bez práce, ale keď naštartoval program vyzbrojenia Wehrmachtu, potom už bol v úplne inej pozícii než bol v roku 1934.

Keď sa naštartoval program zbrojenia, lojalita celého Wehrmachtu na čele s celým „von” -ovským dôstojníckym zborom bola 100% za Hitlerom! Teraz s plnou podporou Wehrmachtu sa Hitler kľudne pustil do celej úžerníckej chrematistickej bandy. Nie, Hitler nešiel zaviesť Federovu bezúročnú ekonomiku, zakazujúcu zarábanie peňazí bez práce, lebo teraz by to znamenalo „ meniť kone uprostred brodu“ !

A na koniec, Hitler pojebe celý chrematistický fašistický úžernícky systém.

Adolf Hitler

Likvidovaním Roehma, Hitler v podstate bol donútený nechať celý chrematistický úžernícky systém na pokoji, ale keď začal s programom zbrojenia Wehrmachtu, potom zaútočil na celú bandu fašistických chrematistikov.

Začal zavádzať nové licencie pre banky, začal zhromažďovať informácie na dlžníkov, začal určovať bankám, ktoré investície majú doporučovať investorom, začal „doporučovať“ (teda nútiť) investorom nákupy štátnych obligácií alebo obligácií súkromných podnikov, ktoré boli dotované štátom.

Investorov, ktorí odmietli tieto „doporučenia“ a vybrali svoje peniaze z bánk, banky ich museli povinne nahlásiť patričným štátnym orgánom. V roku 1936 boli zavedené cenové kontroly (mzdové kontroly boli zavedené v roku 1933). No a potom útok na chrematistikov sa stupňoval, štát odmietol platiť dlhy, individuálne a skupinové fondy chrematistikov boli jednoducho konfiškované, súkromné dlhy rušené. Mestá, obce, banky, sporitelne, kreditné únie, poisťovne, všetci boli nútení kupovať štátne dlhopisy. Proste, kde sa hromadili peniaze za NIČ, tam už aj po nich išla celá Hitlerova byrokratická štátna mašinéria. Preto nikdy v Tretej Ríše nevznikla taká inflácia ako v Taliansku v roku 1926.

Takže v podstate nakoniec aj tak Hitler elegantne pojebal celý chrematistický fašistický úžernícky systém a keď už bol v tom, tak aj celé Nemecko pri tom rozjebal, ako mu to Matka Príroda prikázala. Inde si ukážeme, že Hitler konal absolútne v súlade s Matkou Prírodou alebo pre tých, ktorí veria v Boha, konal v súlade s Božou prozreteľnosťou.

Je jasné, že so zavedením Federovej bezúročnej ekonomiky Národného Socializmu, ktorá zakazovala zarábanie peňazí bez práce, čiže - cez úroky, dividendy a ostatné ničotnosti; v Nemecku by si nikto nehromadil peniaze za NIČ- teda bez práce. Ale keďže po likvidácii Roehma bol Hitler donútený prijať ekonomický model Talianskych fašistov, následkom ktorého si v Nemecku „von”-ovia hromadili peniaze (kapitál) za NIČ - tak Hitler im tieto, za NIČ nahromadené peniaze (kapitál), jednoducho odsával za NIČ- teda za pekne pomaľované a hákovým krížom pokreslené kúsky papierov štátnych obligácii Nemeckej Tretej Ríše.

... pekne pomaľované a hákovým krížom pokreslené kúsky papierov štátnych obligácii Nemeckej Tretej Ríše.

Rasizmus Národného Socializmu v ekonomike.

Zdokonaľovanie a očisťovanie rasy sa chápalo, nie len v rovine fyzickej krásy, zdravia a dokonalosti, ale -predovšetkým v rovine obsahu morálky a etiky v charaktere Árijcov. Práve preto, že miešaním árijskej rasy zo židmi a negrami dochádza ku degenerácii zmyslu pre morálku a etiku v charaktere Árijca, si kladie Národný Socializmus za úlohu zabrániť tomuto miešaniu a tým degenerácii morálnych a etických hodnôt árijskej rasy.

Byť čisto Árijskej rasy- znamená byť človek nielen biely, krásny a perfektný fyzicky, ale na prvom mieste to znamená, že Árijec je človek s nadpriemerným a vynikajúcim- božským charakterom, v ktorom jasne manifestuje vynikajúca, dokonalá a excelentná morálka a etika. Árijec manifestuje vo svojom charaktere dispozíciu mysle Ježiša Krista! Či práve Kristus narodený nepoškvrneným počatím, totálne oddelený od židovských génov, nebol čisto Árijskej rasy ?- vysoký, modré oči, biely a blond vlasy? Charakter Árijca je zbavený morálneho kreténstva, podlosti, malichernosti, sebectva, chamtivosti, excesu, a ostatných nerestí ad infinitum.

Znak pánskej, morálnej a etickej nadradenosti Árijskej rasy, je prijatie horného limitu osobnej spotreby.

Arijska biela rasa

V ekonomických vzťahoch táto čistá Árijská rasa už nepotrebuje na umravnenie excesu, luxusu, prepychu, chamtivosti a ovešiavania sa diamantmi „neviditeľnú ruku voľného trhu” Adama Smitha, ktorá je aj tak nefunkčná v modernej veľkovýrobe, ale stačí vrodená „neviditeľná ruka” čistoty Árijskej Pánskej rasy, ktorá manifestuje svoju superioritu v nadpriemernej, superiórnej morálke a etike.

Táto vyššia, superiórna Árijská morálka a etika sa prejaví v ekonomike tak, že Árijec čistej - superiórnej rasy, teda nadradenej rasy, príjme ako absolútnu samozrejmosť limit na svoju osobnú spotrebu- aj keď výsledný efekt bude ten, že sa nebude môcť vyvaľovať v nadpriemernom excese, luxuse, prepychu a jeho manželka sa nebude môcť ovešať pravými diamantmi ako princezná Henrieta von Hohenzollern.

Ale teraz späť do roku 1934.

Keď anglickí chrematistici Keynes, Rotschildovci a celá zdegenerovaná Árijská rasa, ktorej ustanovenie hornej hranice osobnej spotreby do dnes naháňa strach, teda lordi, princovia, baróni a grófi videli zlikvidovanie Roehma , tak vedeli, že hrozba okamžitého zavedenia Federovej doktríny „proti otroctvu úrokov“, je zatiaľ zažehnaná; to ale neznamená, že zavedenie bezúročnej ekonomiky v Nemecku sa už nikdy nestane, lebo 25 bodový program NSDAP Gottfrieda Federa zakazujúci zarábanie peňazí bez práce ostal v platnosti a čo bolo najhrozivejšie, že sám Feder ostal na žive a preto hrozba budúceho zavedenia bezúročnej ekonomiky v Nemecku stále existovala.

Teraz došli k záveru, že bude treba okamžite konať, že ak sa Nemeckým Nacistom predsa podarí v budúcnosti zaviesť bezúročnú ekonomiku a do vtedy v parlamentnej demokracii Anglicka a USA nebudú mať zavedené princípy Mussoliniho fašistickej ekonomiky, (teda v ktorej z jednej strany štát pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si ich chrematistici odsávajú cez úroky a dividendy), tak to je zaručený koniec kapitalizmu ako ho definoval Marx, Engels a Lenin.

Oni si boli vedomí, že peniaze kryté zlatom obmedzujú hospodársky rast, a preto aj hromadenie bohatstva- lebo množstvo zlata je „obmedzené“ . V roku 1933, došlo ku kolapsu zlatého štandardu. USA, Anglicko a Nemecko prestali vymieňať papierové bankovky za zlato, hoci, presne ako v roku 1914, oficiálne naďalej tieto bankovky boli kryté zlatom.

Strach a chamtivosť.

Na jednej strane vedeli, že peniaze oddelené od zlata im umožnia neobmedzený hospodársky rast a preto aj neobmedzené chamtivé hromadenie bohatstva bez práce, ale na druhej strane boli Národní socialisti s Federovou „doktrínou proti otroctvu úrokov“, ktorá zakazovala zarábanie peňazí bez práce a jasne dokázala že – teraz– prvý krát v ľudskej histórii, keď došlo k oddeleniu peňazí od zlata – už neexistuje absolútne žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom a táto skutočnosť im naháňala strach.

Na tomto oddelení peňazí od zlata ale najhrozivejšie bolo, že teraz, po financovaní masívnej výroby a produkcie potrebnej na vedenie celej vojny, ( pozri na : Neo-liberalizmus-časť druhá: Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.), ľudstvo malo jasný a nevyvrátiteľný empirický dôkaz, že papierové peniaze, ak sú dávané do obehu na pokrytie výroby a produkcie ozajstných a hodnotných vecí, budú mať hodnotu zlata, nie preto, že keď sú predložené banke na výmenu za zlato, že banka ich za to zlato aj vymení, ale preto, že keď sú predložené na výmenu producentovi a výrobcovi ozajstných a hodnotných vecí, on ich aj vymení za niečo ozajstné a hodnotné( ktoré sám vyrobil )!!!

Čo je paradigma ?

Slovo paradigma pochádza z gréckeho slova : parádeigma; čo po Slovensky znamená : vzor, vzorec, vzorka, šablóna, obrazec, predloha, model, formát, diagram, niečo podľa čoho sa dá postupovať, podľa čoho sa dá kopírovať.

Toto slovo „parádeigma“ je príčastie gréckeho slova : paradeiknýnai; čo po Slovensky znamená : ukázať jedno vedľa druhého.( para = vedľa + deiknýnai = ukázať.)

Slovo „paradigma“ sa pôvodne používalo len v gramatike. Dnes toto slovo sa používa aj vo vede, na označenie celého súboru praktík alebo postupov v danej vedeckej disciplíne, (vednom odbore ) v určitom časovom – historickom období.

Paradigma, je, alebo určuje vo vedeckom odbore (napríklad ekonomike), nasledovné:

 1. čo sa má pozorovať (skúmať) a po čom sa má pátrať, (skúmať, hľadať, študovať).
 2. aké otázky sa pýtať, pripúšťať(nad ktorými dumať, uvažovať), skúmať, sondovať a hľadať odpovede vo vzťahu k danej téme.
 3. ako tieto otázky zostaviť (skonštruovať).
 4. a nakoniec ako potom výsledky (odpovede na dané otázky) vykladať (vysvetľovať).

Zjednodušene povedané, paradigma je „rámec myslenia“, je to niečo, čo ohraničuje našu myseľ, náš intelekt.

Čo je axióma a postulát.

Axióma je z Gréckeho axioűn; znamená počítať (uznávať niečo) za hodné. Teda, axióma je niečo, čo považujeme za pravdu, na čo nepotrebuje dôkaz. Je to niečo „hodné nášho uznania“ za pravdu, hoci o tom, že je to pravda, nemáme žiadny dôkaz.

Vo vedných odboroch, napríklad v matematike, geometrii, logike atď. axióma je tvrdenie (pravdy) bez dôkazu, ktoré prijmeme za účelom študovania následkov, ktoré z nej ďalej vyplývajú.

Postulát je z latinské postulātum, znamená petícia, ako keď o niečo žiadame a podáme niekomu petíciu; teda môžeme povedať, že postulát je žiadosť, aby sme považovali niečo za pravdu. Preto postulát môže byť aj dokázaná nepravda, ktorú na požiadanie prijmeme ako pravdu,(teda postulujeme) ako základ pre uvažovanie, skúmanie alebo sondovanie následkov ktoré z nej ďalej vyplývajú.

Pri tejto definícii postulátu, axióma môže byť postulát, ale opačne, postulát nemôže byť axióma. Pretože axióma môže byť len pravda o ktorej nemáme žiadny dôkaz.

Ako môžeme uznať niečo hodné pravdy, bez dôkazu, že je to pravda ? Napríklad v geometrii, uznanie existencie bodu alebo priamky je axióma. My vieme bod alebo priamku definovať, ale nevieme dokázať, že ozaj existujú.

Pythagorovi žiaci definovali bod ako „monáda v pozícii“, alebo „monáda s pridanou pozíciou“. Monáda je z Gréckeho „monas“- jednotka (celok), a, z „monos“ - sám, sama ( niečo, čo je úplne oddelené od ostatného).

Aristoteles tiež túto definíciu prijal, on hovorí že to, čo je žiadnym spôsobom nerozdeliteľné je monáda, zatiaľ to, čo je podobne nerozdeliteľné a má pozíciu, je bod. On ďalej túto koncepciu bodu rozvíja ako to, čo je nerozdeliteľné, nemá hmotu, nemá váhu a je nekonečne malé.

Keďže bod je nerozdeliteľný, z akéhokoľvek veľkého nahromadenia bodov nemôže vzniknúť niečo súvislé, ako je priamka.

Ďalej hovorí, že bod je ako „teraz“ v čase. „Teraz“ je nerozdeliteľné a nie je súčasť času, je to iba začiatok a koniec, alebo rozdelenie času. A podobne, bod môže byť krajnosť, začiatok alebo rozdelenie priamky, ale nie jej časť, alebo časť veličiny.

Iba pohybom (posunom) bod môže vytvoriť priamku, a tak sa stať zdroj (pôvod, prameň, počiatok)veličiny (rozmeru).

Nebudem tu teraz uvádzať všetky vedecké definície bodu, pretože všetky definície nám vytvárajú predstavu o existencii bodu, ale nie dôkaz o existencii bodu, teda že bod ozaj existuje.

A takto môžeme pokračovať v ďalších príkladoch axiómy, keď definujeme priamku ako „najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma bodmi“, zas, sme opísali čo je priamka, ale sme nedokázali že existuje.

My vieme definovať, opísať, vyložiť a vysvetliť čo je bod, priamka, Boh, dobro, spravodlivosť, krása, pravda, cnosť a podobné, ale nevieme dokázať, že tieto veci ozaj existujú. Ich existenciu prijmeme ako axiómu, - bez dôkazu, že ozaj existujú, preto, lebo sú to axiómy, axióma je hodná nášho uznania, a nepotrebuje dôkaz.

Čo je empirický dôkaz ?

Grécke empeirikos – skúsený, pochádza z Gréckeho empeiria – skúsenosti; a to zas pochádza z Gréckeho empeiros – čo znamená: umný, zručný, šikovný. Teda empirický znamená niečo, čo je odvodené, alebo vedené skúsenosťou alebo experimentom.

Teda empirický dôkaz je niečo, čo je preukázateľné a overiteľné na základe skúseností, alebo experimentu, teda overiteľné a preukázateľné pomocou pozorovania, alebo pokusu.

Vedecký empirizmus uprednostňuje získavanie vedeckých poznatkov z experimentovania, ktoré je overiteľné opakovanými testami, v opakovaných experimentoch. Teda empirické vedomosti a poznatky sú založené na dôkaze, ukážke, istote, doklade a svedectve, že niečo je ozaj tak, ako to niekto tvrdí.

V momente, keď v ekonomickej vede začnú byť ignorované empirické dôkazy, v tom momente ekonomická veda prestane byť veda a začne to byť magorenie šialencov.

Stará paradigma úžerníckej ekonomiky.

Paradigma dnešnej svetovej ekonomiky je veľmi stará. Jej vznik siaha možno do starého Egypta, niekam 6000 rokov pred naším letopočtom, keď sa kúsky nasekaného zlata začali používať ako peniaze. Táto stará paradigma nevznikla tak, že sa jedného dňa v starom Egypte, pred 6000 rokmi rozhodla skupina ekonómov, že si urobia paradigmu, podľa ktorej bude fungovať svetová ekonomika a od vtedy tá paradigma funguje.

Nie, táto paradigma úžerníckej ekonomiky vznikala postupne na základe a je odvodená od používania zlata a striebra, teda tovaru, ako peňazí. Hoci dnes sa už zlato nepoužíva ako peniaze, napriek tomu, že peniaze boli oddelené od tovaru (zlata), táto stará paradigma ešte stále nezanikla.

Ako je to možné ? Ako je možné, že niečo také zastarané, také prekonané, niečo tak flagrantne neplatné, také absolútne prežité, ešte nezaniklo a nebolo nahradené úplne novou ekonomickou paradigmou bezúročnej ekonomiky, založenej na jasnom vedeckom a nevyvrátiteľnom empirickom dôkaze, že dnes sú peniaze doklad o hodnote a nie tovar ?

Ako to, že do dnešného dňa táto stará paradigma úžerníckej ekonomicky, ktorá jednoducho nepripúšťa preverovať, skúmať a sondovať jasné a nevyvrátiteľné empirické dôkazy,- že dnes peniaze sú doklad o hodnote a nie tovar, (a preto neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom) - ešte stále vládne na všetkých ekonomických školách tohto sveta a riadi hospodárstva tejto planéty ? Tu si to pekne, po lopate vysvetlíme !

Bezcharakterný, skorumpovaný, chrapúň, neetický prediera-vec, chytrák, klamár, švindler a podvodník. Vo svojej práci nebral do úvahy empirické dôkazy a bol Fašista.

Tu je len malá vzorka toho, ako opisuje Keynesa liberál Murray N.Rothbard vo svojej knihe o Keynesovi s názvom : „Keynes, the Man“. Táto 35 stránková kniha sa dá stiahnuť zadarmo, je to v Angličtine na tomto linku

Hoci existuje ešte spústa iných autorov, ktorí píšu horšie veci o Keynesovi, ja ich tu zámerne neuvádzam, lebo sú to proti-liberálne naladený autori, a tak môžu byť obvinení z proti-liberálnej agendy. Ale Murraya N.Rothbarda – tohto veľkého liberála – absolútne nikto nemôže obviniť z proti-liberálnej agendy a zo zaujatosti voči Keynesovi pre jeho liberalizmus. Murray N.Rothbar končí týmto:

 • Predsa, Keynes bol ešte oveľa viac, ako Keynesiánsky.
 • Predovšetkým bol mimoriadne zhubná a malígna figúra,
 • ktorú sme preskúmali v tejto kapitole; šarmantný, ale
 • mocou-poháňaný statist. Machiavelli, ktorý stelesňoval
 • niektoré najzlomyseľnejšie trendy a inštitúcie dvadsiateho storočia.

(statist - statismus je doktrína, ktorá dáva centrálnej vláde kontrolu nad ekonomikou, plánovaním a politikou.)

Čo keď ľudia nie sú sprostí ?

Pozorovaním rabínov Keynes prišiel na to ako ľudí zmagoriť a potom zaviesť fašistické chytráčenie do ekonomiky.

Keynes pozoruje rabínov narábať s Talmudom.

Ďalej Rothbard uvádza (na strane 32.), že Keynes bol anti-semite. To znamená, že nemal rád židov, to ale neznamená, že židov ignoroval. Naopak, on sa o židov veľmi zaujímal, pozorne ich študoval a pozoroval. Keynes vypozoroval, že odvolávaním sa na Talmud, židovský rabíni boli schopní rozvrátiť, prevrátiť, vyvrátiť a prekrútiť nie len zdravý rozum a akékoľvek ľudské pravidlá, dohody, zmluvy a ustanovenia, ale aj ustanovenia a prikázania samého Pána Boha z Tóry, ktorú sami židia pokladajú za svätú.

Keynes si všimol, ako chytrácky rabíni použili Talmud na obídenie božieho zákazu účtovania úroku v Tóre. Študovaním histórie Keynes si všimol ,že keď cirkev kresťanom zakázala požičiavať na úrok a chrematistický židia pochopili, že teraz prvý krát vo vyše 6000 ročnej histórii požičiavania zlata na úrok – v celom kresťanskom svete nemajú absolútne žiadnu konkurenciu.

Lenže, narazili na problém. V Tóre im ich židovský Boh tiež zakazuje požičiavať na úrok. Táto skutočnosť všetkých chrematistických židov vrcholne nasrala a povedali si :

- do boha nášho židovského! - teraz máme šancu zarobiť obrovské bohatstvo na úžere, bez konkurencie, ako nikdy v histórii od stvorenia tejto planéty a náš židovský boh nám zakazuje požičiavať za úrok! No s tým sa musí niečo spraviť. Tak sa zobrali a išli za renomovanými rabínmi.

Čo urobili rabíni.

Jednoducho sa pohrali zo slovami a bolo ! Keďže v Tóre Boh zakazuje „požičiavať na úrok svojmu blížnemu“, rabíni spravili výklad slova „blížni“ ktoré sa v Tóre a Talmude vyskytuje v rôznych zmagorených skomoleniách a prišli s výkladom, že pre žida „blížny“ je druhý žid a nikto iný.

Preto, logicky, ten, kto nebol žid, nebol „blížny“ žida! A keďže židovský Boh nezakazuje zdierať úžerou nežidov, logicky židovský Boh nemá nič proti zdieraniu úžerou rad radom všetkých nežidov! No a je to! Zdierať úžerou je legitimizované u samého židovského Boha Yahweh.

A teraz hybaj ho po celej Európe zdierať úžerou všetkých goyimov, ako Talmud nazýva ne židov!

No a ne ? My máme otca Abraháma, nám sám Yahweh povoľuje zdierať úžerou goyimov! Oni nie sú naši blížni! Áhá hááá, to je ono, to je ono! Á máme sa dobre ! Ale sme múdri, šikovní a chytrí.

Keynes ďalej zistil, že neskoršie, ale aj medzi samotnými židmi boli chamtivci a lakomci, ako Rotschildovci, ktorí nechceli požičiavať ani vlastným „blížnym“ židom bez úroku !Tak zase, hybaj ich za rabínmi po ďalší Talmudický výklad z Tóry, a zas si dali výklad zmagoriť ( modifikovať ) tak, že židovský Boh zakazuje židom absolútne požičiavanie na úrok nie len blížnym židom ale aj nežidom,- len v prípade, že žid nemá možnosť iného zamestnania – v tom prípade už židovský Yahweh povoľuje výnimku, – v tom prípade už žid ktorý má zlato-peniaze a nemá možnosť si nájsť prácu, potom už môže požičiavať na úrok rovnako nie len nežidovi ale aj svojmu blížnemu židovi!

Výsledok tohoto zmagorenia bol, že od tohto momentu, žid, ktorý mal zlato-peniaze, mohol kľudne zdierať úžerou všetkých rad radom, bez rozdielu, hlava – nehlava, nie len goyima, ale aj vlastného blížneho žida !

Idiotská bezočivosť a absolútna chrapúnska logika tohto modifikovaného Talmudického výkladu je patentná : potom prostitúcia je zakázaná, ale v prípade že nie je možnosť ináč sa zamestnať – je dovolená; a čo kradnutie?, - tiež zakázané - a dovolené, obchodovať s drogami tiež zakázané - a dovolené, vraždiť ? no samozrejme že zakázané!,- ale keď niet inej možnosti sa zamestnať, tak zamestnať sa ako najatý vrah je povolené? - a tak ďalej, môžeme pokračovať s ostatnými nemorálnosťami, prehreškami a zločinmi - ad infinitum!

A vôbec, aká je reálna šanca, že žid, alebo aj nežid, ktorý mal zlato – peniaze, že by si išiel hľadať zamestnanie ako krajčír, obuvník, zámočník, pekár, farmár, tesár, murár, stolár atď.?

Keynes si všimol, že napriek patentnej idiotskej, zmagorenej logiky tohto Talmudického výkladu, do dnešného dňa sú Rotschildovci, ktorí vám povedia : - á my židia sme boli diskriminovaní,- nemohli sme si nájsť prácu, tak sme boli nútení živiť sa úžerou!

Zhubná a malígna figúra Keynes sa baví, dumá a uvažuje.

No, tí rabíni boli celkom šikovní, celkom obratní, oni teda vedeli, ako sa obracať, to upravovanie ich božieho zákazu úžery podľa potreby bolo celkom pôvabné, čisté a majstersky pekné. A to absolútne do očí bijúce, zjavné chrapúnstvo, odporná, hnusná a poburujúca chamtivosť, a bezočivá, nehanebná túžba a vôla zarábať peniaze bez práce bola obratne upravená na požehnanie samého židovského Boha.

Hhhm, čo keby ten sprostý a primitívny nápad Rotschildovcov, zaviesť do parlamentnej demokracie Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov),bol tak isto šikovne a obratne upravený ?

Potom by sa dal zaviesť aj v parlamentnej demokracii ! A tak aj keď peniaze už nebudú kryté zlatom, aj tak sa dosiahne, že celý štát a všetci občania na večné časy budú pre nás jedna veľká dojná krava na zarábanie peňazí bez práce. Áááá,háá,háá. No, teda idem si bližšie preštudovať tých židov, oni niečo vedia čo ja ešte neviem !

Tóra a Talmud.

Tóra je prvých 5 kníh Mojžišových, oddelených od ostatných kníh prorokov. Talmud je kolekcia komentárov na Tóru a starých rabínskych spisov, ktoré sa skladajú z Mišna a Gemara, tieto tvoria základ náboženskej autority v ortodoxnom judaizme.

Keď si Keynes preštudoval Tóru a Talmud a čisto technicky posúdil ich konštrukciu, videl, že je tam zmes protichodnej logiky, kopa chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcií. Ďalej jasne videl, že je tam logike odporujúca zmiešanina predikátov, dojmov a pojmov, ako aj kakofónia myšlienok, zmätku, diskordu, rozporov, disharmónie, konfliktu, nezhody a disonancie. Keynes určite musel konštatovať, že z čisto technického hľadiska -Tóra a Talmud je jedna veľká, skomolená magorina, čiže bláznovstvo.

Toto muselo byť Keynesovi jasné, lebo tiež židia sami už dávno zistili, že Tóra a Talmud má totálne zmagorujúci účinok na myseľ!

Zistili to jednoducho tak že, keď tisíc židov študovalo Tóru, alebo Talmud o samote, každý zvlášť a potom sa zišli spolu a začali medzi sebou debatovať, čo vlastne študovali, nedokázali sa dohodnúť. Nakoniec z debaty vznikla hádka, z hádky bitka a tisíc Talmudom totálne zmagorených židov sa bili jeden druhého, hlava ne hlava, otec bil syna, brat bil brata, svokor bil zaťa, švagor bil švagra, bratranec bil bratranca, dedko bil dedka, sused bil suseda,-taká mela bola, len sa tak prášilo. Veľká sranda pozerať, ale tragédia pre židov je, že takéto bitky a presne s tých istých dôvodov sa strhávajú medzi židmi občas ešte aj dnes. ( Posledná hromadná bitka niekoľko tisícovej masy ortodoxných židov sa odohrala v USA, pred pár rokmi na uliciach v Brooklyne, štát New York ).

Keď niekto sám od seba študuje Tóru a Talmud a sám sa snaží pochopiť tú magorinu a úplne sám sa bude usilovať rozmotať a usporiadať vo svojej vlastnej mysli všetku tu spletitosť, absurditu a protichodnú logiku, tak konečný výsledok jeho úsilia bude totálne a absolútne zmagorenie jeho vlastnej mysle.

Preto židia nedovolia svojím deťom študovať ani Tóru a ani Talmud o samote, ale musia študovať po vedením učiteľa – rabína, a tak to je až do dnešného dňa.

Čo si všimol Keynes.


Keynes si všimol, že keď študenti študujú Talmud pod vedením rabína, tým sa dosiahne nie to, že myseľ študentov sa nezmagorí,- nie, oni sa aj tak zmagoria, všetci do jedného,- ale pod vedením rabína sa zmagoria rovnako, teda uniformne, presne tak, ako je zmagorený rabín, ktorý ich vedie v ich štúdiu.


Vďaka tomuto uniformnému zmagoreniu potom už nemôže vzniknúť medzi jednotlivými študentmi hádka alebo bitka o tom, čo vlastne čítali a študovali. Aj keď je to stále absolútna magorina, nikto z nich to už ale nevie, lebo pri čítaní a študovaní rabín nedovolil študentom používať ich vlastný zdravý rozum.

Pretože prevažne všetky deti majú zdravý rozum od prírody, vždy sa nájdu niektorí zo študentov, ktorí sami od seba si uvedomia, že to čo študujú je obyčajná magorina, ale čo môžu títo spraviť?

Ak títo študenti povedia priamo rabínovi do tváre, že to, čo ich učí je magorina – bude zle. Ak pôjdu na rabína tak, že mu budú klásť otázky aby sám rabín si uvedomil, že to čo vyučuje je magorina - bude zle, pretože rabín rýchlo zistí, kam jeho študenti s tými otázkami majú namierené, tak jednoducho prikáže študentom, aby sa nepýtali hlúpe otázky. Ak študenti začnú oponovať, že otázky, ktoré sa pýtajú nie sú hlúpe, ale sú k podstate veci, tak rabín pôjde žalovať rodičom na študentov, že neposlúchajú a neučia sa čo majú prikázané, ale pýtajú sa hlúpe otázky.

Potom rodičia im začnú dohovárať, a ak dohováranie nezastaví aktivitu zdravého rozumu, potom ich rodičia začnú trestať a tak skôr alebo neskôr, akýkoľvek zdravý rozum u nespočetnej masy miliónov malých židkov, je udupaný, udusený, alebo vygumovaný do totálnej magoriny Talmudu a Tóry.

Tu si Keynes uvedomil : je jedna vec zmagoriť školopovinné deti, ale ja potrebujem zmagoriť dospelých ľudí, a ešte k tomu miliónové masy dospelých ľudí, ak chcem zaviesť Mussoliniho fašistický systém do našej parlamentnej demokracie ! Dospelého človeka sa nedá zmagoriť tak ľahko ako školopovinné židovské dieťa, na ktoré sa rabín môže ísť sťažovať rodičom keď sa mu odmietne dať zmagoriť.

Kabala.

Na základe týchto pozorovaní, John Maynard Keynes mal nepopierateľný a nesporný dôkaz že je možné hromadné zmagorenie detských ľudských bytostí, teraz ešte nájsť spôsob ako hromadne, teda masovo zmagoriť v parlamentnej demokracii dospelé ľudské bytosti, potom zaviesť Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov) a kapitalizmus je zachránený.

Keynes zistil, že židia majú ešte niečo iné, čo je ešte väčšia magorina než Tóra a Talmud a je to výlučne pre dospelých, ktorí dosiahnu veku 40 rokov. Teda niečo, čo dokáže totálne zmagoriť aj ináč normálnych dospelých ľudí, a to niečo je : Kabala.

Keď Keynes podrobne analyzoval Kabalu, zistil, že Kabala je absolútny zenit talmudizovaného mentálneho zosunu do totálneho šialenstva. Ďalej zistil, že židia majú dovolené študovať kompletne celý text Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov. Skutočnosť, že študovanie Kabaly spôsobí u mentálne zdravého človeka zosun do totálneho šialenstva, vždy uznávali a stále uznávajú takmer všetci učení a vysoko vážení židovskí rabíni do dnešného dňa, preto nedovolia nie len svojím malým deťom študovať kompletne celý text Kabaly, ale ani dospelým židom pokiaľ nedosiahnu veku 40 rokov.

Jednoducho židia v pozícii autority si uvedomili, že ak by dovolili študovať celému židovskému národu bez akéhokoľvek obmedzenia komplet celú Kabalu, tak na 100% by bol celý židovský národ vydaný do nebezpečenstva totálneho zmagorenia sa do ťažkej psychiatricky diagnostikovanej paralytickej mentálnej invalidity, z ktorej by ich už ale žiadny psychiater ani žiadne psychiatrické lieky nevyliečili a výsledok by bol, že behom jednej generácie by židovský národ zanikol.

Logika študovania Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov je v tom, že do 40 rokov života človeka je už založená ďalšia generácia, tak potom keď sa aj do jedného, všetci 40 a viac roční židia zmagoria do totálnej paralytickej mentálnej a psychiatricky diagnostikovanej invalidity,- pokračovanie ďalších židovských pokolení už nie je ohrozené.

Keynes zistil, že Kabala je v podstate totálna zmagorenina Gréckej antickej klasiky, Pythagorasa, Platóna , Aristotela, Euklida, Archimedesa atď. Kabala vznikla jednoducho tak, že najprv zopár židov totálne zmagorených Talmudom si preštudovalo Grécku a Rímsku antickú klasiku, a keďže už boli totálne zmagorení pred tým, ako začali študovať,- výsledok ich študovania bolo nie odmagorenie sa, teda návrat k zdravému rozumu, ale pravý opak,- teda oni totálne zmagorili naštudovaný vyber z Gréckej antickej klasiky a toto zmagorenie napísali a nazvali: Kabala.

Keď potom Keynes debatoval s Kabalistami, veľmi dôkladne ich pozoroval, Keynes vypozoroval, že keď sa raz niekto zmagorí Kabalou, taký človek sa totálne zbaví - oddelí sa od zdravého rozumu, teda sa zmagorí, a aj ostane zmagorený.

Potom už mu niet pomoci. Taký človek potom absolútnu magorinu označí za „mystiku“, totálne idiotskú pičovinu sprostú označí za „tajuplnú ezoteriku“ a keď vám začne rozprávať absolútne kokotiny a vás pochytí hrôza, on vám povie že, to nie sú hrozné kokotiny, ale je to „transcendentná realita“ .

Ak sa ľudia raz zmagoria Kabalou, teda ich rozum sa skabalizuje, potom už neexistuje žiadny krátky proces ani rýchly spôsob, ako týchto ľudí priviesť späť, nazad k zdravému rozumu. Naopak, akákoľvek snaha a námaha sa premení na Syzifovskú prácu, lebo urobiť koniec idiotským magorinám je možné len u ľudí zo zdravým rozumom, a skabalizovaný ľudia, teda ľudia zmagorení Kabalou stratia zdravý rozum.

Problém úroku.

Čo je úrok ? Úrok po Anglicky je interest, ale opačne, interest preložený do Slovenčiny je : výhoda, záujem, zaujímavosť, dôležitosť, význam, vplyv, účasť, podiel, úžitok, úrok. Úrok v zmysle interest-u, po slovensky znamená podiel, (dividend), účasť, úžitok, úrok. Úrok je to, čo niekomu dáme, čo sme od nikoho nikdy nedostali. Dar nie je úrok, nikto od nás nemôže vymáhať dar, ale úroky vymáhať môže. Úroky vznikajú, keď sme museli vrátiť viac, než sme si požičali. Dividendy vznikajú, keď musíme zaplatiť za výrobok viac než stojí. Podstata úroku a dividendy je rovnaká: niekto od nás berie peniaze za NIČ!

Lenže je rozdiel, keď nám niekto požičia 50 kg vrece zemiakov a požiada aby sme sa zmluvne zaviazali, že mu vrátime 50kg. zemiakov s 10% úrokom, čo znamená že mu budeme musieť vrátiť spolu 55kg zemiakov, a zas niečo iné, keď nám niekto požičia 50 euro a požiada aby sme sa mu zaviazali, že mu vrátime tých 50 euro aj s 10% úrokom.

Na túto skutočnosť už pred 2300 rokmi poukazoval Aristoteles , keď definoval peniaze ako neúrodné a neplodné.

Zemiaky majú schopnosť rozmnožovať sa úrodou a plodmi, tak požadovať platbu úroku z toho čo sa dá rozmnožiť zasadením – teda čo rodí a plodí je jedna vec, ale požadovať platbu úroku z toho, čo nerodí a neplodí - teda čo sa nedokáže rozmnožovať plodmi ako zemiaky, je zas úplne niečo iné.

Nepríčetné blúznenie šialencov.

Tu ale nám podsunú argument, že aj peniaze sú ako zemiaky, ktoré možno požičiavaním za interest (úrok, dividend atď), „rozmnožovať“. Že peniaze požičiavaním – investovaním „plodia“ - „prinášajú“ úrodu peňazí. Že práve interest (úrok), je to, čo „plodí“ peniaze tomu kto ich „zasadí“- teda požičia (investuje), za interest ( úrok,dividend atď). Ale takýto argument je absolútny blud, klam, fantazmagória a nepríčetné blúznenie šialencov !

Prečo ?

Preto, lebo požadovať niečo, čo neexistuje a nikdy nebude existovať, je jednoducho šialenstvo!

Ale keď takéto jednoduché šialenstvo je ustanovené, ako požiadavka do právne záväznej zmluvnej povinnosti, ktorá je ale podporená a istená plnou silou zákona, súdnictva, legislatívy, vládnej policajnej moc, a medzinárodných dohovorov, tak potom sa z tohto jednoduchého šialenstva vynorí Diabolské blúznenie úhlavnej zloby, ale tak ohromujúcej, obrovskej a rozľahlej obludnosti, zlomyseľnosti a moci, ktoré si človek môže predstaviť iba v Satanovi-Antikristovi, v Diablovi „in persona“ !

Jediný spôsob, ako sa zemiaky dostanú do obehu medzi ľudí je taký, že ich niekto, niekde zasadí a oni vyrastú. A jediný spôsob, akým sa dostanú peniaze do obehu medzi ľudí, je taký, že si ich niekto niekde požičia na úrok a potom ich minie. Zakaždým, keď je spravená pôžička peňazí, tá skutočná suma ktorá bola požičaná, sa minie a tak prirodzene tieto peniaze začnú obiehať medzi ľuďmi.

Tu ale vznikne problém úroku : peniaze sa nedajú rozmnožiť zasadením ako zemiaky, peniaze s ktorými úroky musia byť zaplatené - nikdy, nikde, sa nerozmnožia ako zemiaky a preto, tieto peniaze jednoducho neexistujú.

Napriek tomu, pri vzatí pôžičky, každý jeden dĺžnik je daný do zmluvného záväzku, ktorý je podporený a istený plnou silou ľudskej moci, zaplatiť späť nie len tú sumu ktorú skutočne prijal

 • (to sa nazýva „istina“, a táto istina sú tie peniaze, ktoré dĺžnik prijal, minul a teraz existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )
 • ale, tiež zaplatiť požičiavateľovi dodatočnú čiastku peňazí ako percentá z požičaných peňazí
 • (to sa nazýva „úrok“, tento úrok sú tie peniaze, ktoré ani jeden jediný požičiavajúci nikdy nedostal, nikdy neminul a preto tie peniaze neexistujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )

Každá úročená pôžička operuje tým istím spôsobom. Preto tvrdiť, že peniaze na platenie úrokov existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí v ekonomike je absolútny matematický nezmysel, klam, blud a fantazmagória !

Model konvergencie úročených úverov.

Konvergencia je z Latinského : „converger“ čo znamená po Slovensky: prikloniť k sebe, stretnutie, zlúčenie, sútok, zhromaždenie.

Spravíme si model konvergencie úverov tak, že úvery dostanú naraz všetci; s rovnakou dĺžkou doby splatnosti 30 rokov a na rovnaký 7% úrok. Takto bankári spravia miliardy úverov cez ktoré budú dané do obehu všetky peniaze na tejto planéte. ( 30 rokov je 360 mesiacov )

V tomto modeli všetci dlžníci pravidelne a svedomito budú schopní platiť svoje úvery a vôbec nezáleží na tom, aká obrovská masa peňazí sa dostala do obehu, aj tak behom 12.52 roka bankári cez mesačné splátky budú mať späť celú multi biliónovú alebo triliónovú masu peňazí, ktorá sa v tomto modeli dostala do obehu !

(12.52 roka je 150.30 mesiacov)

Takto, po 12.52 roka na celej planéte už nebudú v obehu žiadne peniaze ( budú vybraté cez poctivo splácané mesačné splátky a budú zamknuté v bankových trezoroch bankárov), ale ešte nikto z dĺžnikov nebude mať splatený svoj dlh voči bankárom, ku splateniu ktorého sa zmluvne zaviazal ! Celá planéta bude mať splatené len 41.75% zo sumy svojich pôžičiek a pred sebou ešte ďalších 17.48 rokov robenia splátok.

A to všetci, bez rozdielu akú veľkú sumu si požičali. Na príklad; ak si niekto požičal len 10 tisíc dolárov, na 30 rokov (360 mesiacov) so 7% úrokom, celková suma aj s úrokom ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $23,951.

Jeho mesačná splátka je $66.53, ( 66.53 x 12.52 roka = 10 tisíc), to znamená, že behom 12.52 roka vyberie z obehu všetky peniaze, ktoré tam dal, keď si vzal úver a zaplatil za svoju potrebu. Ale podľa úverovej zmluvy, musí ešte ďaľších 17.48 rokov robiť mesačné splátky v sume $66.53– lebo ešte dlhuje $13,951

A presne tak isto, ako na príklad aj ten, kto si požičal 1 milión. Jeho mesačná splátka je $66,530.25 a celková suma aj s úrokom, ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $2 milióny 395,089.

To znamená, že tiež za 12.52 roka - ( 150.30 mesiacov) svojimi mesačnými $66,530.25 splátkami vyberie z obehu celý 1 milión, teda všetky peniaze, ktoré do obehu sám dal. Ale podľa úverovej zmluvy má ešte 17.47 rokov robiť ďalšie mesačné splátky v sume $66,530.25 – lebo ešte dlhuje

.395,089 ...A tak to bude ďalej so všetkými ostatnými úvermi.

V tomto modeli konvergencie úročených úverov presne za 12.52 roka všetci naraz na tejto planéte by videli jasne a zreteľne, že peniaze na zaplatenie úrokov : neexistujú !

A tak, všetkým ľuďom naraz by bolo jasné, že účtovanie úrokov za požičiavanie peňazí je absolútne Diabolské šialenstvo a zlo, pretože zmluvne sa zaviazať bankárom zaplatiť úroky na platbu ktorých peniaze neexistujú je : šialenstvo, bláznovstvo a absolútna idiotina.

Prečo ale toto Diabolské blúznenie platenia úrokov ľudstvo ešte stále praktizuje ? No jednoducho preto, že na tejto planéte v praxi nie je možné dať peniaze do obehu naraz, ako v tomto modeli konvergencie úverov ! Preto nie je možné, aby všetci ľudia na tejto planéte naraz pochopili, že peniaze na platenie úrokov neexistujú a že, žiadať úroky za požičiavanie peňazí je Diabolské šialenstvo, blúznenie, zlomyseľnosť a zlo.

Ako vznikne ilúzia, klam a fantazmagória že peniaze na platenie úrokov existujú.

Čo je dia bállein? Je to Grécke slovo a znamená : hodiť, rozhodiť alebo rozhádzať. Z tohto slova dia bállein potom vzniklo Grécke slovo „diabolos“; z toho potom latinské slovo „diabolus“, a naše Slovenské slovo Diabol.

Moc Diabla, je moc ľudská, on nemá nadprirodzenú moc ako je to prezentované v Hollywoodských filmoch. Moc a sila Diabla je moc a sila človeka. Diabol získava svoju moc prostredníctvom ľudí, na ktorých myseľ pôsobí princípom „dia bállein“, teda princípom Rozhádzania ( rozptýlenia, rozohnania, rozpŕchnutia, rozdrobenia, rozpustenia, uvedenia do neporiadku).

A tento princíp Rozhádzania (dia bállein) existuje pri úročených pôžičkách.(Úročených v zmysle interest-u ). Všetky pôžičky (investície) na tejto našej planéte sa robia na princípe dia bállein (Diabla), teda Rozhádzane.

 1. Všetky pôžičky sa nikdy nerobia naraz v tom istom čase - ale časovo sú Rozhádzané.
 2. Všetky pôžičky nemajú rovnakú dĺžku splatnosti - ale dĺžka splatnosti je rôzne Rozhádzaná.
 3. Všetky pôžičky nemajú rovnakú výšku úrokov -ale výška úrokov je rôzne Rozhádzaná.

Zákonite, následok tohto rozhádzania je, že do celkového súčtu peňazí obiehajúcich v ekonomike sa dostávajú peňažné objemy istiny z nových úverov v rôznych časových intervaloch.

A preto nemožnosť splatenia úverov aj s úrokom sa neprejaví naraz a v tom istom čase u všetkých dlžníkov, ktorí splácajú úvery aj s úrokom; ba dokonca mnohí dlžníci splatia svoje úvery komplet aj s úrokom !

Nikto všetkým ľudom na tejto planéte ešte nevysvetlil, že ten, kto splatil svoj dlh aj s úrokom, splatil ho nie preto, lebo v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike ozaj existujú peniaze na platenie úrokov, ale preto, lebo úvery, cez ktoré sa dostávajú peniaze do obehu sú robené rozhádzane, z rôznou dĺžkou splatnosti a rôznou výškou úroku – teda na princípe „dia bállein“ -(rozhádzania), ktorý je princíp existencie samotného Diabla !

Takto sa potom vytvorí v mysliach miliardových más ľudských bytostí bývajúcich na povrchu našej zemegule, zdanlivo neprekonateľná a úžasne silná Diabolská fantazmagorická halucinácia, klam a totálny blud, že v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike, existujú peniaze aj na platenie úrokov.

Jednoduchosť.

Čo je jednoduchosť ? No predsa to, čo je jednoduché ! A čo je jednoduché ? No predsa to, čo je zrozumiteľné ! A čo je zrozumiteľné ? No predsa to, čo je jasné ! A čo je jasné ? To, čo nie je komplikované ! - a to je potom ľahko pochopiteľné, - a to je zreteľné, - a to je čisté, - a to je úprimné, - a to je pravdivé, - a to je dobré, - a to je Božské ! - a tí ktorí uznávajú existenciu Boha, uznávajú Prírodu ako stvorenie Boha. A takto sa veriaci v Boha spájajú s neveriacimi, lebo aj tí, ktorí neuznávajú existenciu Boha, uznávajú existenciu Prírody.

Príroda je jednoduchosť a jednoduchosť je príroda! Príroda vytvára vysoko komplexné organické (živé) aj anorganické (neživé) systémy, ktoré sú zároveň aj jednoduché, preto že sú usporiadané.

Usporiadanosť a poriadok je to, čo aj z komplexnosti robí jednoduchosť. Komplex je celok, ktorý sa skladá z veľa častí. Náš celý Vesmír v ktorom žijeme je jeden obrovský komplex a preto, že je usporiadaný, je pre nás ľudí pochopiteľný.

Platón vo svojej knihe Timaeus opisuje Limit, ako nástroj usporiadania a poriadku, ktorý Demiurgos použil pri stvorení Vesmíru a všetkého, čo je v ňom ( teda aj nás ľudí ).

Čo je Demiurgos ?

Demiurgos

Grécke „dēmiourgós“ - znamená „pracujúci (robotník) pre ľudí“. Grécke „dęmos“- znamená ľud, a „ergos“ -znamená pracujúci (robotník), odvodené od Gréckeho slova „érgon“ - práca (robiť).

Platón pomenoval Demiurgos Boha, ktorý usporiadal a stvoril z chaosu tento náš materiálny svet.

Demiurgos stvoril Vesmír tak, že na chaos, ( neporiadok, rozptýlenosť, roztrúsenosť, rozhádzanosť atď.), imponoval svojou mysľou (nous) usporiadanie a poriadok.

Demiurgos použitím Limitov (v zmysle Platonových definícii,) najprv stvoril,- generoval - dal vznik Ideii (Formy – Vzoru ) a potom generoval Kópiu, a tá Kópia- to je náš viditeľný hmotný-materiálny svet-Vesmír a všetko, čo je v ňom.

Preto materiálny - hmotný svet, my sami a vôbec celý Vesmír nie je perfektný, lebo usporiadanie materiálu - hmoty je len Kópia originálu Ideii (Formy – Vzoru). Celý hmotný Vesmír a všetko, čo je v ňom je len ako keby „odtlačok“ Limitov Idei (Formy – Vzoru ), teda iba napodobenina originálu Limitov samotnej Ideii ( Formy – Vzoru ), tak hmota ostáva najmenej usporiadaná substancia, ktorú stále ešte možno zdokonaľovať (usporiadať), aby sa čím viac podobala, Idei (Forme – Vzoru ), aby bola čím vernejšia kópia Limitov Idei (Formy – Vzoru ).

Keď Platón nazval Boha, Stvoriteľa Vesmíru, pracujúcim, tak potom každý čestne pracujúci je vtelenie Boha !

A tu práve stvorenie človeka má úlohu ďalej zdokonaľovať Vesmír. Človek ako kópia – napodobnenina Demiurga-(Pracovníka pre ľudí) je len pokračovateľ Demiurgového tvorenia Vesmíru. Každý z nás je - ako keby odtlačok nehmotnej, večnej, perfektnej a skaze nepodliehajúcej Ideii (Formy – Vzoru ) samotného Demiurga, (Pracovníka pre ľudí)– Boha, Stvoriteľa Vesmíru v hmote. Človek je hmota v ktorej prebývajú nehmotné Ideii, (Formy – Vzory) generované Demiurgom v procese jeho tvorenia Vesmíru.

A to je vlastne príčina a zmysel našej ľudskej existencie - poslania nášho života. Život nám bol daný aby sme pracovali a zdokonaľovali to, čo Boh stvoril -a to tak, že počas nášho života budeme robiť presne to, čo by sam Pán Boh-Pracujúci robil, keby bol v ľudskom tele! Preto je nutné, aby sa každý človek po narodení „naučil“, aby nadobudol vedomosti prečo je tu a čo má robiť.

Keď si preštudujeme Platonové knihy „Meno“ a „Phaedo“ zistíme, že vedomosti sú vrodené a nie naučené. Platón tam oddeľuje „Vedomosť“ od „Názoru“, hovorí : to čo hocikedy môže byť vec (obsah) Názoru, nikdy nemôže byť vec (obsah) Vedomosti. Vedomosť je určitá a neomylná, Názor je nie iba nepresný (omylný, mylný ), ale je nevyhnutne mylný, (nutne sa mýli – je chybný), pretože predpokladá skutočnosť toho, čo je len zdanie.

Platón tvrdí, že vedomosť je vrodená, tak že učenie je vyvolávanie - vyhrabávanie Ideii, ( Foriem – Vzorov, ktoré sú zahrabané hlboko v duši ). Toto vyhrabávanie Ideií (Foriem-Vzorov) sa robí pod vedením vypočúvateľa ( ktorí kladie otázky) a tak otázkami učiteľ – (vypočúvateľ) potom vynáša z hĺbky duše na povrch to, čo už je v mysli duše od doby ešte z pred narodenia sa.

Platón hovorí, že my, naša duša existovala s „ Ideou, (Formou , Vzorom) Dobra“ ešte pred tým, ako sme sa narodili a s perfektnou Vedomosťou všetkého . Takže, keď sa my niečo „naučíme“, my sa vlastne „rozpamätáme“.

Nevedomosť a ignorantstvo je potom v podstate „zabudnutie“ odkiaľ sme prišli a prečo sme tu .

Anámnésis.

Grécke slovo anámnésis doslovne znamená : „strata zabudnutia“, ( zbavenie sa zabudnutia ), rozpamätávanie sa, spomienka. Sokrates ( učiteľ Platóna ) zistil, že ľudia sa neučia niečo, čo nevedia, ale sa rozpamätávajú na to, čo už vedia. Teda učením naša myseľ, teda myseľ našej duše nezískava nové vedomosti, ale sa rozpamätáva na to, čo už dávno vie .


Platón vo svojej knihe „Meno“, túto teóriu anámnésis ďalej rozvádza : naša duša je nesmrteľná a opakovane prichádza na svet, vedomosť je vlastne v mysle duše od večnosti, ale každý krát, keď sa duša narodí, jej vedomosti sú zabudnuté šokom narodenia. Čo my vnímame ako učenie, potom je v skutočnosti opätovné nájdenie, oživenie, obnovenie toho, čo sme zabudli.

Sokrates videl seba nie ako učiteľa, ale ako „pôrodného asistenta“, ktorý pomáha narodeniu vedomostiam, ktoré už sú v študentovi.

Platón v Menovi, uvádza príklad, kde Sokrates dáva malému chlapcovi otázky o geometrii. Najprv chlapec odpovedá nesprávne, a je zmätený, ale pýtaním sa ďalších otázok ho Sokrates dovedie k správnej odpovedi. To ukáže, že aj keď chlapcovi nikto nepovedal správnu odpoveď, on sa mohol dostať k pravde len tak, že sa rozpamätal na to čo vedel, ale už zabudol.

Táto metóda vyučovania ( otázkami ) sa do dnešného dňa nazýva Sokratická metóda.

Myseľ človeka je takto potom schopná opäť nájsť – obnoviť – oživiť vedomosti, ktoré už má, ale ktoré zabudla šokom narodenia sa v ľudskom tele, teda šokom uväznenia do hmoty ľudských zmyslov ( zraku, sluchu, hmatu, čuchu, citu, príjemností, bolestí atď.)

Potom rozpamätaná myseľ má vedomosť, ktorá je určitá a neomylná a ostáva perfektne zdravá a usporiadaná; v dôsledku čoho je v perfektnom súzvuku, v perfektnej harmonii a v perfektnom konkorde so zdravým rozumom samého Demiurga, Boha, Stvoriteľa! Takto „rozpamätaní“ ľudia sa potom stávajú ako keby vtelenie ( kópia) samého Demiurga Boha. Takí ľudia počas svojho času, ktorý im Príroda nadelí tu na zemi, robia presne to, čo by robil sám Stvoriteľ Demiurgos, keby chodil tu medzi nami.

A tak zmysel a podstata života človeka je čestne odvedená práca. V tomto kontexte peniaze sú náš doklad o práci ktorú sme čestne vykonali.

Protivník

Diabol je pomenovaný ešte aj Satan ! Slovenské slovo Satan pochádza z Gréckeho slova „satanas“ : a znamená protivník. Satan je protivník človeka, je protivník Boha a je protivník Krista, teda Antikrist. Je to klamár, pokušiteľ, strojca, záhuby a zatratenia ! Tento protivník zavádza zdaním, ilúziou, klamom, bludom a fantasmagóriou.

Tak isto, tí ktorí neuznávajú existenciu Diabla - Satana, uznávajú existenciu rozhádzania, uznávajú existenciu zmätku a neporiadku, uznávajú existenciu protivnosti, uznávajú existenciu zdania, ilúzie, klamstva, bludov, fantasmagórie a zla. A takto dôjde k spojeniu tých, ktorí uznávajú existenciu Diabla-Satana, s tými, ktorí existenciu Diabla-Satana neuznávajú.

Preto vznikli dve pomenovania toho istého princípu zla. Princíp Zla sa vytvára alebo rozhádzaním, zmätkom a neporiadkom - vtedy autor zla je Diabol, alebo princíp Zla sa vytvára zlučovaním, zhromažďovaním a usporiadavaním - vtedy autor zla je Satan.

Rudolf Vasky

Diabol rozhádže a uvedie do neporiadku to, čo je Dobré a Satan opačne, zlučuje, zhromažduje a usporiadava to, čo je Zlé.

A práve usporiadaním Zla do perfektného poriadku - často do absolútne super sofistikovaných perfektných systémov - Satan vytvára zdania, ilúzie, bludy, klamy a fantazmagórie . Tieto, spôsobia to, že absolútna zvrhlosť a Zlo sa u ľudí, ktorí sa nerozpamätali odkiaľ prišli na svet a prečo, potom vytvorí zdanie – názor, že absolútna zvrhlosť a zlo je absolútne dobro.

Preto je tak dôležité držať sa Platónovho ostrého rozlišovania medzi Vedomosťou (Dobra), ktorá je spoľahlivá (neomylná) a Názorom ( čo je Dobré), ktorý nie je spoľahlivý (neomylný).

Názor , pochádza z meniaceho (posúvajúceho) sa sveta zdania ( pocitov, citov, dojmov, senzácii, rozruchov, vzrušení a vnímaní), ale Vedomosť , pochádza zo sveta večných (nadčasových) Foriem - Ideí ( „to ti esti“ - to čo je ).

To ti esti - to čo ( ozaj ) je - to je PRAVDA, to čo sa len zdá že je, ale v skutku nie je - to je OMYL, KLAM, LOŽ A FANTASMAGORIA .

Bolo by dobré, keby ste si preštudovali celého Platóna a Aristotela, alebo aspoň Platónovu knihu : Republika- tam sú tieto koncepcie objasnené príkladmi metafory slnka, rozdelenej priamky a alegóriou jaskyne.

Peklo.

Peklo zo všetkým neopísateľným utrpením, hrôzou a mukami, presne ako aj zaťažovanie peňazí úrokom so všetkým následným utrpením, hrôzou a mukami - má vo svojej štruktúre vysoko sofistikované, spletité a definitívne pozorovateľné zákonitosti, logiku, a vedecky odvoditeľné príčiny, z ktorých sa dajú vyvodiť absolútne racionálne a vedecky dokázateľné, brilantné definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky !

A práve, presne tak isto ako aj v prípade Pekla, vysoká sofistikovanosť ekonomiky, v ktorej sú peniaze zaťažované úrokom, vytvára zdanie krásy a radostného očarenia, celá spletitosť úrokov v ekonomike, vytvára zdanie pôvabu a láka pozornosť bádateľov a vyvoláva nadšenie u každého študenta ekonomiky.

Nevšímavosť a nepozornosť

Ale keď študent si nevšíma a nevenuje pozornosť utrpeniu druhých, bolesti druhých, mizérie druhých, zúfalstvu druhých, hrozným mukám, ktoré druhí prežívajú, hroznej bezohľadnosti, ktorej sú druhí vystavení, obludnej beštiálnosti a krutosti ktorej obete sa druhí stanú, ako aj rôznym klamstvám, podvodom a švindľom ktorým druhí naletia;

 • ale upriami svoju pozornosť len na sofistikovanosť, usporiadanosť, spletitosť, zákonitosti, logiku, brilantné vedecké definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky;
 • tak potom, zákonite, nie len Diabolské Peklo, ale aj finančný systém zaťažovaný úrokom, sa začne zdať ako úžasne, krásne a dobré “inteligentné dielo”!

Skonštruovanie ekonomickej teórie v technike totálnej magoriny Talmudu a Kabaly na zavedenie princípov Musoliniho Fašistického ekonomického systému do parlamentnej demokracie.

Na základe analýzy Tóry, Talmudu a Kabaly John Maynard Keynes dostal Satanský brilantný nápad : jednoducho urobím to isté, vezmem túto veľmi jednoduchú Rotschildovskú chytrácku primitívnosť,

 • z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov
 • a tým istým spôsobom magorenia, ako zmagorili židovskí autori Kabalu, ja zmagorím toto jednoduché Rotschildovo primitívne chytráčenie tak, že nikto nebude vedieť o čo ide a nazvem to : „The General Theory of Employment, Interest and Money“ – teda :Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí.

A keď si moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí, preštuduje tisíc, alebo aj milión ľudí, každý zvlášť, nebudú sa môcť dohodnúť čo vlastne čítali, budú tak zmagorení, ako keby tisíc židov, každý zvlášť o samote študovali Tóru, Talmud alebo Kabalu....áááá, háááá, hááááá, háááááááááááá ! Potom zaručene, jediný spôsob, ako bude možné predísť hádke a bitke bude, že si mňa pozvú, aby som im všetko vysvetlil !

Potom ja a moji žiaci, ktorých si na Cambridgejskej univerzite uniformne zmagorím, budeme ako múdri a vysoko vážený rabíni, sedieť za katedrou a vysvetľovať ostatným, čo vlastne čítali, a budeme ich usmerňovať, čo si majú ako vykladať, čomu majú ako rozumieť a čo majú ako chápať, aké otázky majú klásť, s čím sa majú zaoberať, čo majú skúmať a po čom majú pátrať !

 • budeme robiť presne to, čo rabíni robia v židovských školách, áááá,hááááá,háááááá to bude ale sranda ! - a ja John Maynard Keynes budem pri tom vyzerať ako neaký super génius ! - a zarábanie peňazí bez práce už nikto neohrozí...háááááá, hááááá, hááá, há !

Tak, a ak sa aj nájdu ľudia so zdravím rozumom v parlamente, alebo vo vláde, a postavia sa na odpor mojej teórie, teda budú tvrdiť, že celá moja nová ekonomická teória je magorina, v ktorej podstate ide o pumpovanie peňazí do ekonomiky aby Rotschildové deti a kadejaká skurvená úžernícka háveď mohla do nekonečna bohatnúť bez práce, a mať stále viac a viac, - tak potom, ja im jednoducho poviem, že nechápu moju teóriu, že nie sú ekonómovia, že by mali ísť študovať ekonomiku !

A keď niekto začne hovoriť, že teraz, keď peniaze sú oddelené od zlata, už neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom, poviem im, že nerozumejú funkcii úroku !,- poviem im, že nerozumejú funkcii peňazí !,- poviem im, že nerozumejú funkcii dividend!, zisku!,- a kadejakých iných úžernických pičovín!

A keď neprestanú argumentovať a klásť rozumné, relevantné otázky ktoré idú k meritu veci, tak jednoducho budem ďalej do nich biť, že nerozumejú akumulácii kapitálu, že nerozumejú dôležitosti úspor, budem im hovoriť, aby sa to išli doučiť, poviem im, že sú nevzdelaní, že sú sprostí a nech sú radšej ticho, lebo všetci dookola sa dozvedia že sú sprostí a nevzdelaný a budú mať trapas.

Poviem v parlamente všetkým demokraticky zvoleným zástupcom ľudu, že keď budú ticho, nikto nezistí že sú sprostí a nevedia nič o ekonomike! - a takto zlikvidujem akúkoľvek a kohokoľvek opozíciu zarábaniu peňazí bez práce !

Ááá, háá, háá, ha, ja vyjebem z celým demokratickým systémom vládnutia! ako nikto ešte nikdy nevyjebal v celej ľudskej histórii! Nikto už nikdy sa ani nepokúsi spomínať bezúročnú ekonomiku založenu na peniazoch oddelených od tovaru a nezaťažených úrokmi !

Do piče, há, hááá, čo keď si aj milióny ľudí preštuduje moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí ? - nikdy sa nebudú môcť zhodnúť na tom, čo vlastne čítali !

A čo keď sa aj nájdu milióny ľudí zo zdravím sedliackym rozumom, ktorí pochopia, že tá moja „Všeobecná teória“ je obyčajný primitívny švindeľ ? - ááá, há, háá, nič sa nestane, lebo ďalšie milióny ľudí to budú chápať úplne ináč a tí ich prekričia a vy-nulujú ich - úplne bez toho, aby som ja osobne zasahoval do debaty ! Hááá, hááá, hááá, ! To je ono, to je ono, Havel na hrad, Havel na hrad!!!

Čo potom urobil Keynes.

Keynes potom urobil výber ekonomických teórii, totálne tieto teórie zmagoril a to tak, že z tých teórii urobil zmes novej komplexnosti, protichodnej logiky, pridal tam kopu chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcii.

John Maynard Keynes

Ďalej tam spravil logike odporujúcu zmiešaninu predikátov, dojmov a pojmov, aby z toho vznikla kakofónia teórii, myšlienok, zmätku, a absolútneho nezmyslu. A to všetko potom opatrne zabalil do slovníku plného honosných odborných a na študovaných slov. Celý syntax urobil totálnu spletitosť, ktorá je vystupňovaná do myseľ zmagorujúcej popletenosti .

Zaužívané výrazy nahradil novým, nezrozumiteľným žargónom, chybné závery zabalil do eufemizmov, a celú tú úžasnú nepochopiteľnosť zabalil do fingovaných argumentov, fingovaných problémov a fingovaných riešení.

Ale nech hovorí liberál Murray N.Rothbard.

Kliknime si zas na tento link otvorme si jeho knihu : Keynes,the man, - skrolujme na stranu 18, a začnime čítať časť s názvom : Selling the General Theory. Vy ktorí neviete Anglicky, dajte si to nejako niekomu (ale odborne) preložiť, bude to stáť za to !

Nebudem tu teraz robiť kompletný preklad (hoci v budúcnosti ak mi čas dovolí to urobím), teraz len to podstatné, čo tam Rothbard hovorí :

„Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“ nebola vôbec revolučná, ale iba úplne staré a často vyvrátené merkantalistické a inflacionistické bludy (omyli, klamy) prestrojené do nového ligotavého kroju, preplneného s novým vykonštruovaným a prevažne nepochopiteľným žargónom.

Murray N. Rothbard ďalej pokračuje :

A teraz prišiel Keynes, s jeho modernou „vedeckou“ ekonomikou, hovorí, že tá stará „klasická“ ekonomika to má všetko nesprávne : že, práve naopak, to je morálna a vedecká povinnosť vlády míňať, míňať, a míňa, ; brať na seba deficit na deficit, s cieľom zachránenia ekonomiky od takých nerestí ako: šetrnosť a balansované rozpočty a nespútaný kapitalizmus; a tak vyvolať zotavenie z depresie. Ako vítaná bola Keynesiánska ekonomika vládami tohto sveta !

...starí ekonómovia, ktorí pochopiteľne nemali trpezlivosť na nové komplexnosti ( teda čo som nazval Talmudizovanie a Kabalizovanie), mali tendenciu odmietnuť „Všeobecnú teóriú zamestnanosti, úrokov a peňazí“ ako nezmysel a odmietli sa pustiť do tohto úžasne nepochopiteľného diela....Všeobecná teória je zle písaná kniha, zle zorganizovaná...oplýva tmárstvom, hniezdi v zmätku...

Ďalej Rothbard cituje Samuelsona, (1946), 1948: 145, Hodge 1986: 21-22, ktorý spomína že: 12 až 18 mesiacov po uverejnení Keynesovej knihy „Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“, nikto v Cambridgeskej univerzite nevedel vylúštiť o čom tá kniha je.

Rothbard ďalej spomína Harryho Johnsona, ktorému bolo jasné, že Keynes zámerne používa stratégiu zmätku –teda čo ja nazývam Talmudizovanie a Kabalizovanie. Harry Johnson hovorí: V tomto procese –Talmudizovania a Kabalizovania– veľmi pomôže dať starým koncepciám nové a pomätené mená...takto „nová teória“ má zodpovedajúci stupeň obtiažnosti pochopenia...

Teda uzáver toho, čo Rothbard píše o Keynesovej „Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí“ je, že každému a všetkým zmámim liberálnym ekonómom, teda Hayekovi, Misesovi, celej Rakúskej škole, celej Londýnskej škole atď. bolo jasné; že Keynesová Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí, je jedná veľká magorina. Každému, hneď bolo jasné, že to, čo Keynes podsunul ako novú ekonomickú teóriu je do očí bijúca magorina, teda magorina, ktorá bola zámerne skonštruovaná tak, aby to aj magorina bola .

V roku 1942 Keynes dostáva titul : Prvý Barón z Tiltonu.

Lenže, potom postupne všetkým začalo svitať o čom to celé Keynesové magorenie je ! Že je to o zachovaní úžerníckeho finančného systému jednoduchou Rotschildovskou chytráckou primitívnosťou, ktorú Mussoliny zaviedol už Taliansku v roku 1922 a ktorej podstata je že : z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Preto Hayek nebol ochotný zdemolovať túto magorinu Keynesovej „Všeobecnej teórie“, tak ako zdemoloval predchádzajúcu Keynesovú : „Treatise on Money“ magorinu.

Murray N.Rothbard túto Hayekovu neochotu vysvetluje rôznými výhovorkami : zase si môžete kliknúť na http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf a pozrieť na stranu 34.

Všetkým Rotschildovcom, barónom, lordom, kniežatám, grófom a ostatnej naničhodnej hávedi došlo, že : Keynes vo svojej Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí, splnil ich sen a túžbu, teda vyriešil problém zavedenia princípu Mussoliniho fašistickej ekonomiky do systému parlamentnej demokracie !

Po rozpútaní druhej svetovej vojny sa Keynes stal poradcom na ministerstve financií jej „Veličenstva“ a Mussoliniho fašistickú primitívnosť zaviedol do praxe : z jednej strany sa Britská vláda začala zadlžovať za peniaze ktoré boli oddelené od zlata, tieto peniaze začala pumpovať do ekonomiky a z druhej strany si celá rotschildovská háveď tieto peniaze odsávala úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Všetci rotschildovci, baróni, lordi, grófi, princovia a princezné, kniežatá a kňažné no proste celá naničhodná háveď, ktorá sa živí zarábaním peňazí bez práce jasala ! Z vďaky a uznania v roku 1942 sa táto háveď rozhodla udeliť Keynesovi titul Britského Impéria a tak z chrapúnskeho magora sa zrazu stal britský Lord ! Keynesovi bol udelený titul : Lord Keynes, Prvý barón z Tiltonu .

Keynes - zakladateľ modus operandi neo-liberalizmu; alebo to isté hovno, len v inom balení.

„Modus operandi“ je latinsky a znamená to „spôsob fungovania“, alebo „spôsob prevádzky“.

Keynes svojou „Všeobecnou Teóriou“ dokázal , že je možné jednoduchým a primitívnym Talmudizovaním a Kabalizovaním zamontovať do ekonomickej teórie akúkoľvek sprostosť, zlo, hovadinu, pičovinu, magorinu, debilitinu, blbosť alebo totálne vygumovanú kokotinu .

Keď druhá svetová vojna skočila a kolonizované národy volali po slobode a demokracii, úžernícka háveď už bola prichystaná. Národy tejto planéty chcú mať slobodu a demokraciu ? Áááá, Hááááá, Háááááá, my im teda dáme slobodu a demokraciu !

Tak ,kolonializmus bol zlikvidovaný a nahradený neo-kolonializmom a neo-liberalizmom. Proste to isté hovno, len v inom balení.

Modus operandi starého, teda pôvodného liberalizmu som už opísal v : Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.

Modus operandi starého liberalizmu bol založený na modus operandi Petra Minuita, ktorým kúpil v Amerike ostrov Manhattan od miestných indiánov. Podstata tohto modus operandi bola primitívne oblbovanie zrkadielkami, gorálkami, starými flintami, ohnivou vodou atď.

Teraz modus operandi rabovania a kradnutia neo-liberalizmu funguje oblbovaním ekonomickými teóriami.

Je to ale tak isto primitívne a funguje to takto : najprv rabovači idú pre „teoretický“ výklad svojho rabovania a kradnutia k „renomovaním ekonómom“, títo im spravia po vzore Keynesa totálne Talmudický a Kabalistický výklad ekonomických opatrení, ktoré potrebujú zaviesť na orabovanie štátu.

Potom prídu do slobodnej demokratickej krajiny, ak nemôžu priamo za úplatok kúpiť poslancov v parlamente,- tak bohato vyfinancujú politické strany a dosadia do parlamentu a vlády svojich Dzuridov, Mečiarov, Ficov, Bugárov, Slotov, Kadehákov atď. a začne rabovanie celého Národa.

Aj keď je to nový liberalizmus, je to stále : to isté hovno.

Tak ako židovský úžerníci si išli k rabínom po šalamúnsky zmagorený výklad Talmudu, keď chceli praktizovať úžeru, presne tak isto teraz neo-liberálny rabovači, ktorí chcú vyrabovať hociktorý štát na tejto planéte, si najprv idú pre ekonomicky výklad svojho rabovania k renomovaným „výhercom“ Nobelových cien za ekonomiku, títo im spravia šalamúnsky, totálne talmudicky a kabalicky zmagorený výklad ekonomiky a tento výklad potom rabovači a zlodeji použijú ako dôkaz absolútnej legitimity svojho rabovania a kradnutia.

Dnes, totálne zmagorení absolventi renomovaných ekonomických škôl jednoducho nahradili totálne zmagorených absolventov renomovaných stredovekých židovských ješív!

A tak vzniklo heslo neo-liberalizmu :

Čo keď ľudia nie sú magori ? - my ich zmagoríme a spravíme z nich opice !

Magori a opice


Autor: Rudolf Vaský, 29.8.2011

Komentáre na Facebook-u

Komentáre na Facebook-u

• Bratislava