Neo-liberalizmus. Druhá časť: Tlačenie "ničím" nekrytých peňazí

Národom tejto planéty neostávalo nič iné len zas, - po roku 1933, USA, Anglicko, Nemecko a ostatné krajiny – urobiť to čo v roku 1914

Čiže povedať úžerníkom a kadekým Rotchildovcom: vy sedíte na vašich úsporách - čakáte na " výnosné a ziskové investičné príležitosti" (presne ako dnes) a mi tu zatiaľ všetci hladujeme, - a zas ako v roku 1914 ľudia povedali:-strčte si do riti vaše úspory zlata ! Teda bankovky zas prestali byt vymeniteľne za zlato ale oficiálne peniaze naďalej mali zlate krytie, teda oficiálne obsahovali zlato.


Neprešlo jazykovou úpravou:pozn. 40 rokov som Slovenčinu písmom nepraktizoval, a začal som len minulí rok ! Preto na opravu pravopisu používam "spell check" a opravujem všetko čo my to ukáže! Tiež prosím o zhovievavosť voči mojej otrasnej a hroznej gramatike ! Po 40+ rokoch v USA som Slovenský hovoriť nezabudol ale rozmýšľať už Slovenský neviem. Tak keď niečo aj Slovenský píšem a hovorím, je to myslené v Americkej angličtine. Dúfam že časom a praxou sa zas naučím rozmýšľať v Slovenčine.


Milujúca matka Príroda.

Matka Príroda

Príroda je matka ktorá nás miluje všetkých a stará sa o všetkých bez ohľadu na nše jednotlivé výnimočnosti ! Ona od nás tvrdo a neúprosne požaduje a nabáda aby sme si neustále jeden druhému pomáhali a tak jej pomáhali pri denno dennej starostlivosti o nás všetkých !

Tak sa stane,že vo všetkých sférach ľudského úsilia,sú jednotlivci s výnimočnými,mimoriadne prevyšujúcimi talentami,nadaniami a organizačnými schopnosťami. Príroda ich takto obdarí, preto, aby títo jednotlivci potom pomáhali matke - Prírode,starať sa o nás všetkých. Príroda miluje všetkých rovnako vrúcne a bez rozdielu,či majú talent na kopanie jarkov,na pasenie ovci,alebo talent na raketového inžiniera!!!

Vojna na ukončenie všetkých vojen.

Čiže po anglicky: the war to end all wars.Takto bola oficiálne nazývaná prvá svetová vojna, až do roku 1939. Príroda ľudstvu dala veľký výprask,nie aby nás zničila,ale aby nás donútila financovať výrobu a produkciu zlatom nekrytými peniazmi,a tak nám jasne ukázala,že úžerníci a ich všetko zlato ktoré požičiavajú za úrok a dividend je absolútne bezpredmetné pre výrobu a produkciu a daľší vývoj ľudstva na tejto planete!

Naša milujúca Matka Príroda sa rozhodla raz a navždy zaviesť bezúročné financovanie ekonomiky,a tak priniesť blahobyt pre všetkých ľudí na svete,ktorých miluje rovnako.

Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.

Počas prvej svetovej vojny medzi rokmi 1914 a 1919 prestalo zlate krytie peňazí! Teda peniaze oficiálne naďalej mali obsah zlata,len že bankovky už vám v banke nevymenili za zlato keď ste o to požiadali. Tak to bolo preto,lebo všetky vlády naraz potrebovali peniaze na zvýšenie produkcie a výroby,a jednoducho nebolo si kde požičiat zlato.( Všetci úžerníci začali sedieť na svojom zlate.)

Počas prvej svetovej vojny sa robili na celom svete obrovské,až “do stratosféry” siahajúce emisie peňazí – ľudovo povedané -tlačenie-peňazí,ktoré neboli kryté zlatom,čiže ako to bankári nazývali “tlačenie ničím nekrytých peňazí”. Jednoducho,Príroda sama donútila národy sveta,aby povedali úžerníkom:začala vojna,ide nám o prežitie,ak nám nechcete poskytnúť vaše úspory zlata-tak si ich strčte do riti !

Bankári vedeli,že v minulosti keď takéto tlačenie zlatom nekrytých peňazí robili oni sami,keď v ekonomike chýbali peniaze a dlžníci nemohli platiť úroky,že tím sa spôsobila inflácia.

Tak teraz všetci bankári na svete predpovedali a očakávali celosvetovú katastrofickú infláciu.

Čas čudovania sa. =

Rok 1915-prvé výročie tlačenia”ničím nekrytých peňazí”,a katastrofická celosvetová inflácia nikde!

Rok 1916-druhé výročie,ešte väčšie emisie do ešte vyššej “stratosféry” ničím nekrytých peňazí sa robia,a celosvetová katastrofická inflácia nikde!

Rok 1917-tretie výročie vojny,celo svetové emisie ničím krytých papierových peňazí dosahujú úplne neuveriteľné a pre bankárov úplne rozum zastavujúce fantazmagorické objemy, a celosvetová katastrofická inflácia stále nie a nie prísť!

1918- koniec vojny- doparoma,vojna je vyhraná bez naších „ozajstných“ peňazí (založených na zlate) – a katastrofická inflácia nikde! Ako to že stále nedošlo k celosvetovej katastrofickej inflácii? Všetci sa čudovali,a konečne na to prišli prečo nedošlo k celosvetovej katastrofickej inflácii.

Prečo nedošlo k celosvetovej katastrofickej inflácii?

Z jednoduchého dôvodu,: počas vojny,tie obrovské masy – ako úžerníci hovorili:“ničím nekrytých” papierových-teda zlatom nekrytých peňazí boli ale „KRYTÉ“ VÝROBOU A PRODUKCIOU OZAJSTNÝCH A HODNOTNÝCH VECÍ, preto lebo boli dávané do obehu výlučne za účelom financovania výroby a produkcie!- a nie za účelom financovania platby úrokov!

Túto pravdu si uvedomili medzi prvými sami bankári,finančníci a burzový špekulanti. Zvlášť jeden chytrí a inteligentní,burzový špekulant a oficiálny zamestnanec “ Pokladnice jej Výsosti” v departmente vlády Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie (niečo ako naše ministerstvo financií ), menom John Maynard Keynes. Jeho oficiálna pozícia mu umožnila osobne sa poznať z celou finančnou a bankárskou elitou Európy,Ameriky a Ázie.

Čas zdesenia,strachu a hrôzy.

Keynes si uvedomil logické následky tohto financovania výroby a produkcie zlatom nekrytých peňazí! Jemu bolo jasné,že teraz,práve to,že žiadna katastrofická celosvetová inflácia sa neudiala,že práve to je pre celí finančný systém založený na zlate (a fungujúci na tejto planéte posledných 6000 rokov) , vytvára hrozbu jeho úplného zániku.

On veľmi rýchlo prišiel k poznaniu, že určite príde k zániku celých tisíce rokov trvajúceho finančného systému založeného na zlate, jednoducho tak,že si národy celého sveta uvedomia,že papierové peniaze nekryté zlatom,budú mať hodnotu samého zlata a nebudú podliehať žiadnej inflácii,ak budu dávané do obehu výlučne a iba na financovanie výrobných a produkčných kapacít ako teraz cez vojnu a nie na platenie úrokov!

Ako sme už spomenuli,Keynes z jeho pozície zamestnanca „Pokladnice jej Výsosti“ mal kontakty na celo svetovú úžernícku elitu. On bol očitým svedkom ako túto úžernícku elitu zachvátila hrôza, strach,zdesenie a absolútna konšternácia,lebo všetci veľmi dobre pochopili že,ak sa rýchlo neobnoví zlaté krytie peňazí,tak ich zlato – teda „kapitál“ - bude už absolútne bezpredmetný na ďalší vývoj a existenciu ľudstva na tejto planéte. Jednoducho,úročené pôžičky,a financovanie za dividendy sa stanú pre celé ľudstvo absolútne bezpredmetne!

Keyenes je zdesený!

Keynes chápal toto zdesenie,preto lebo ako burzový špekulant, ktorý žmýkal zisky špekulovaním na burze on sám bol zdesený!Tak aby zachránil tento na úžere založený finančný systém,Keynes navrhol okamžite obnoviť vymeniteľnosť peňazí za zlato a tak pokračovať ako by sa nič nestalo,a dúfať že celí svet zabudne na to že celá vojna bola financovaná papierovými peniazmi a vyhraná bez zlata a bez celosvetovej katastrofickej inflácie.

Povojnová inflácia v porazených európskych štátoch bola výsledok práve toho že peniaze sa naďalej tlačili ale tieto peniaze už nešli na financovania výroby a produkcie,ale na pokrytie deficitov ktoré boli vytvárané v štátnych rozpočtoch platením úrokov. Výsledok bol zníženie výroby a produkcie a zvýšenie inflácie.

Teda,peniaze sa dostávali do ekonomiky nie tak ako počas vojny, teda na zaplatenie hodnoty výroby a produkcie ozajstných a hodnotných vecí,ale na pokrytia platby úrokov – teda na zaplatenie NIČOHO !

Nabiehaním úrokov sa vytvára – NIČ ! - a keď za to NIČ zaplatíte tak že natlačíte papierové peniaze,a tieto potom dáte do obehu, v ekonomike bude viac peňazí,ale NIČ iné! - teda NIČ čo je ozajstné a hodnotné!!!

Naopak,keď natlačíte papierové peniaze a tak zaplatíte za výrobu a produkciu ozajstných a hodnotných vecí,budete mať v ekonomike viac peňazí ale aj NIEČO čo je ozajstné a hodnotné!!!

Burzový špekulant Keyenes chce zachrániť Nemecko od platenia vojnových reparácii.

V roku 1919 Keynes bol vymenovaný ako finančný reprezentant Kráľovskej Pokladnice do Versailleskej mierovej konferencie. Tam keď videl aké astronomický vysoké reparácie chcú spojenci uvaliť na Nemecko,uvedomil si že tým sa z Nemecka odsajú zlate rezervy,Nemecko nebude mať potom iného východiska ale robiť zase to čo počas vojny všetci robili,teda vydávať zlatom nekryté peniaze.

Keyenesoví bolo absolútne jasné,že keď potom tieto papierové peniaze sa budú použivať na zaplatenie (vydokladovanie) hodnoty výroby a produkcie ako počas vojny,tak potom sa jasne ukáže a dokáže celému svetu že zlato – teda „ozajstné peniaze“ - ako zlato Keynes nazýval,stanú sa absolútne nerelevantné pre budúci vývoj ľudstva – a samotný vlastníci zlata,- týchto „ozajstných peňazí“ po dobe viac ako 6 tisíc rokov- stanú sa absolútne nerelevantné HOVNO!

Okamžite apeloval u Lloyda Georga,hlavného reprezentanta Veľkej Británie vo Versaille a vysvetľoval mu nebezpečenstvo pre celý svetový, na „ozajstných peňazí“- zlate - založený,finančný systém. On zúfalo urgoval,že toto nebezpečenstvo, určite príde ak sa na Nemecko uvalia vysoké reparácie a tieto odsajú z Nemecka zlato.

Keď že nikto ho nechcel počúvať,rozhodol sa napísať knihu v roku 1919, Ekonomické následky mieru. (The Economic Consequnce of Peace ), v ktorej varoval pred uvalením reparácii na Nemecko. Neskoršie, čo Keynes predpovedal v jeho knihe sa aj stalo: Nemecko začalo tlačiť zlatom nekryté peniaze.

Gottfried Feder,1919: Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes.

Gottfried Feder

Keď potom sa Keynesovi dostala do rúk kniha Gottfrieda Federa: Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes, videl že pravda ktorú v nej Feder odhaľuje je absolútne nevyvrátiteľná!

Od toho momentu už nikdy až do konca svojho života sa viac Nemeckou ekonomikou verejne nezaoberal, lebo vedel že určite že by bol nútený obhajovať úroky a tak by sa dostal do konfliktu s Federom a v tomto konflikte by bol určite rozprášený na cimpr-campr.

A ani keď videl do očí bijúci zázračný odpich Nemeckej ekonomiky po roku 1933, a všetci na neho naliehali a vyzývali ho aby to vysvetlil, on ani necekol, nepovedal ani “Ň“ ba ani mäkké “F“ a do konca svojho života o Nemeckej ekonomike bol už ticho, ako hovno v tráve.

Úroky v ekonomike.

Gottfried Feder bol prví ktorý ukázal reálni,prakticky a absolútne zlovestný dôsledok úrokov na ekonomiku. On ukázal s matematicky nevyvrátiteľným dôkazom,že úžerníci ktorý účtujú úroky za pôžičky sa s matematickou určitosťou zmocnia všetkého majetku ktoré ľudstvo vytvorilo na tejto planéte.

Tento Federov objav som nazval “kasínový efekt” a celkom po lopate vysvetlil v mojej 15 stránkovej knižočke Tretia Cesta, vydanej v roku 1994. Ak si to chcete prečítať je to zadarmo:

  • [/a/tretia-cesta Tretia cesta]]

Od čias Aristotela, otázka úžery - úrokov bola vec morálky a etiky,ale s Gottfriedom Federom, táto otázka úžery - úrokov prestala byť vec morálky a etiky a začala byť vec ekonomickej existencie národov, Nemeckého národa a vôbec, vec usporiadania celej ľudskej spoločnosti na tejto planéte. On jasne ukázal že nie zlato robí národ bohatým, ale produktívna sila celého národa !

Správne predpovedal, že peniaze kryté produktívnou prácou budú mať hodnotu ako „ozajstné“ zlato,aj keď nebudú obsahovať ani gram zlata. Túto argumentáciu prijal nie len Adolf Hitler po nástupe k moci v roku 1933, ale aj vláda USA v roku 1974 pri zrušení vymeniteľnosti dolára za zlato! A na tomto princípe dnes fungujú všetky papierové peniaze na tejto planete.

Totálne zdiskreditovanie papierových peňazí.

Keď potom reparácie uvalené na Nemecko začali odsávať zlato ( platby reparácii sa robili v zlatých markách),Nemecko začalo tlačiť zlatom nekryté peniaze,tak ako Keynes predpovedal.V zápätí úžernícka internacionála sa rozhodla zničiť hodnotu Nemeckej marky,jednoducho tak že, začali robiť masívne “krátke predaje” (short selling) Nemeckej marky,a tak opakovane zrážali hodnotu Nemeckej marky,až do úplnej katastrofickej straty hodnoty a v roku 1923 začala v Nemecku hyper inflácia.

Teraz si úžerníci mysleli že totálne zdiskreditovali peniaze nekryte zlatom,tak už sa nikto neopováži ani pomyslieť na financovanie ekonomiky bez toho aby si od nich požičiaval „ozajstné“ peniaze – teda zlato a platil im večne úroky.

Len že,o 10 rokov prišiel k moci Hitler,a celi chrapúnsky úžernícky švindeľ bol odhalený,keď Nemecka ekonomika odštartovala raketovým odpichom,ktorý bol tak úžasný a dych vyrážajúci že celá úžernícka internacionála sa psychický zrútila ,presne ako sám John Maynard Keynes sa zrútil. Keď niekto čo i len spomenul Keynesovi Nemeckú ekonomiku po roku 1933,tak dostal záchvaty. Okolo Keyenesa už nikdy nikto nesmel ani ceknúť a ani pípnuť o Nemeckej ekonomike !

Čo vedel Keyenes a Rotschildovci.

Ale Keynes veľmi pozorne sledoval čo sa dialo v Nemecku po roku 1919.Videl že myšlienka Gotfrieda Federa bezúročnej ekonomiky, kde peniaze fungujú ako doklad o hodnote a nie tovar,(ktorý sa predáva za úrok) naberá rozmach a politickú silu.

Keyenesový, ako aj ostatnej úžerníckej internacionále, bol absolútne jasný problém úžerníckej ekonomiky. Oni všetci do jedného chápali,že každý kto si vezme úver a zaplatí za svoju potrebu pridá do celkového súčtu peňazí v ekonomike len peniaze na zaplatenie svojej istiny,ale potom keď príde na splatenie úrokov každý jeden jediný dlžník – (na rozdiel od bezúročnej ekonomiky) -- musí vybrať o mnoho viac z celkového súčtu peňazí v ekonomike než tam pridal keď si vzal úver a zaplatil za svoju potrebu.

Potom zákonite dochádza k paradoxu že:

ČÍM VIAC DLŽNÍKOV SPLATÍ SVOJE DLHY,- TÝM VIAC DLŽNÍKOV NIE JE SCHOPNÝCH SPLATIŤ SVOJE DLHY - ! ( Presne to čo začalo v roku 2008 )

Keyenes si bol absolútne vedomý,že úroky systematický vytvárajú deficit peňazí v ekonomike a preto,nie je možné aby všetci dlžníci splatili svoje dlhy,- lebo objem peňazí ktoré sami dali do obehu -keď si vzali úver (a zaplatili za svoju potrebu ) - je OBJEM ISTINY! Ale peniaze v OBJEME ÚROKOV ktoré musia tiež splatiť spolu s istinou NIKTO NEDAL DO CELKOVÉHO SÚČTU PEŇAZÍ V EKONOMIKE A PRETO TIETO PENIAZE JEDNODUCHO NEEXISTUJÚ !

Primitívne chytráčenie.

A všetci do jedného na čele s Keyenesom vedeli že jediné ako je možné zachrániť zchrematizovanú ekonomiku pred zánikom,je nájsť spôsob ako dostávať do ekonomiky peniaze na platbu úrokov. Jedine tak je možné v úžerníckej ekonomike zabezpečiť aby všetci dlžníci mohli splatiť svoje dlhy a vyhnúť sa „boom and bust“ cyklom ktoré pravidelne devastujú každú chrematistickú ekonomiku založenú na úrokoch, dividendoch a ziskoch.

Nápad ktorý koloval medzi celou Rotschildovou úžerníckou bandou bol taký primitívny až bol jednoduchý.

N. M. Rotschild

Podstata tohto primitívneho nápadu spočívala v tom,aby vlády míňali peniaze na verejné projekty a tak dávali do EXISTENCIE (obehu) peniaze na platenie úrokov - ktoré ináč nikto nikdy do obehu nedá a preto nikdy NEEXISTUJÚ! Potom keď chrematici investujú svoj “kapitál” budú mať zaručené že,na platenie úrokov, dividend a ostatných ničomností bude dostatok peňazí v ekonomike.

Teda,štát by peniaze minul na verejné projekty,tím by sa dostala masa peňazí do ekonomiky a tak nikto by neskrachoval pre deficit peňazí v ekonomike.

Kapitalisti by videli že dostavajú úroky a dividendy tak potom ďalej by investovali svoj rastúci kapitál a by boli bohatší a bohatší,zamestnanosť by bola plná a všetci by sa mali dobre!

Rotchildovci nevedia kam z konope.

Problém bol ale ako uviesť tento nápad do života. Rotschildovci to nemohli takto jednoducho podať,lebo okamžite celí nezmysel,chytráčenie a primitívne chrapúnstvo by bolo okamžite všetkým zjavné:totiž akonáhle vládou financovane projekty sa ukončia a peniaze z týchto projektov prestanú prúdiť do ekonomiky,potom v tom momente naši “kapitalisti” čo urobia ?- zrazu prestanú účtovať úroky a poberať dividendy ?

Jasne že nie! Naďalej budú odsávať peniaze cez úroky a dividendy,- následkom čoho ekonomika zas bude tam kde pred tím: zas sa vytvorí deficit peňazí v ekonomike a ľudia zas nebudú mať z čoho platiť úroky!- a zas všetci začnú krachovať! Potom čo ? Zas celí kolotoč sa roztočí? Znova a znova ad infinitum?

Teda aby táto Rotschildovská primitívnosť fungovala ad infinitum“, vláda bude musieť na večné veky z jednej strany neustále pumpovať peniaze do ekonomiky,len aby úžerníci (kapitalisti) na druhej strane si tieto peniaze odsávali cez úroky, dividendy a ostatné ničomnosti do svojich vačkov! A tak vlastne štát –to znamená všetci občania zabezpečia aby Rotschildovci mali viac a viac,-a len stále a stále viac a viac!

Ale pokúsiť sa takéto niečo presadiť v parlamente je nemožné,naopak vytvára nebezpečenstvo že ľudia začnú sami rozmýšľať a uvažovať o probléme úrokov,dividendou,ziskov a ostatných úžerníckych ničomnostiach.

Teraz keď počas vojny sa jasne ukázalo že výroba a produkcia môže byť financovaná papierovými-zlatom nekrytými peniazmi a začneme debatu v parlamente aby sme presadili náš nápad,ľudia veľmi rýchlo prídu na to že mi a náš „kapitál“sme absolútne nepotrebný!

Ľudia nie sú sprostí.

Ľudia nie sú sprostí,hneď by nám povedali : my vás Rotschildovci vôbec nepotrebujeme! Prečo by mal štát financovať len verejné projekty aby ste vy mali zabezpečené platby úrokov, dividendou a ostatných ničomnosti?

Tak potom nech štát financuje bezúročné celú ekonomiku a vy všetci Rotschildovci choďte do riti! A nie len to,možno by vzali palice,kamene a pol tehly a za našu sprostú chrapúnsku bezočivosť by nás ukameňovali alebo dobili na smrť.

Ale aj tak,nič iné nás nezachráni, ak to nepresadíme tie „boom (rozkvet) and bust (rozbitie)“ cykli v ekonomike budú pokračovať a potom skôr alebo neskôr určite ľudia prídu na to že treba zaviesť ekonomiku bez úrokov,dividendou a ostatných ničomnosti, a mi to už teraz nezastavíme tak že stiahneme svoje zlato.

Po tisíce rokov, ak sa nám niečo nepáčilo v legislatíve, jednoducho sme pohrozili že stiahneme svoje zlato z ekonomiky štátu a všetci bez rozdielu či to boli králi alebo demokrati,boli donútení nám robiť po vôli! Ale teraz? Keď sa začneme vyhrážať že stiahneme svoje zlato, - všetci sa nám vysmejú a pošlú nás do riti aj s naším zlatom!

Dnes všetci vedia,že vojna bola vyhraná a demokracia zachránená napriek tomu že sme stiahli svoje zlato!

Again, the same shit, only different time! Znova,to isté hovno, iba iní čas!

Vojna už skončila a teraz keď dolár a libra nezanikli v katastrofickej inflácii, tak zas úžerníci povyťahovali svoje zlato ktoré celú vojnu bez zisku držali v trezoroch a veselo začali vymieňať svoje zlato za doláre a libry a tieto potom okamžite požičiavať za úrok. (investovať za dividend).

Tak začalo obdobie ”roaring twenties” čiže „revúce dvadsiatky” (roky). Vojna bola vyhraná, tak tu máte všetci úvery, (investície) stavajte, vyrábajte, produkujte a nám pekne plaťte úroky! (dividendy) - ako keby sa nič nestalo.

Zákonitý výsledok bol typicky úžernícky ekonomický “boom” (rozkvet) po ktorom prišiel zákonitý “bust” (rozbitie), teda presne to čo opisujem tu hore,( pozri späť na: Čo vedel Keyenes a Rotschildovci.) Tento „bust“ najprv prišiel v Anglicku a potom v USA.

Teda keď Rotschildovci dávali úvery a robili investície nastal rozkvet - BOOM,

  • no a samozrejme, keď začali za NIČ vysávať úroky a dividendy,
  • vytvoril sa už spomínaný deficit peňazí v ekonomike,
  • no a detičky milé, hádajte čo sa stalo ?
  • no jasné,
  • prišiel BUST – teda rozbitie ekonomiky.

Keď Rotschildovci vysali cez úroky a dividendy všetko čo sa len dalo, a videli že ľudia už nemajú peniaze na ďalšie platby úrokov a dividendou, tak jednoducho prestali požičiavať peniaze a robiť investície, dali si svoje peniaze pod matrac,sadli si naň! ( zas presne to isté začalo v roku 2008 )

Po roku 1933, USA, Anglicko, Nemecko a ostatným národom tejto planéty neostávalo nič iné, len zas,

  • urobiť to čo v roku 1914 - čiže povedať úžerníkom a kadekým Rotschildovcom: vy sedíte na vašich úsporách a mi tu všetci hladujeme !
  • a zas ako v roku 1914 povedali : - strčte si do riti vaše úspory zlata !

Teda bankovky zas prestali byt vymeniteľne za zlato ale oficiálne peniaze naďalej mali zlate krytie, teda oficiálne obsahovali zlato.


Autor: Rudolf Vaský, 29.8.2011

Komentáre na Facebook-u

Komentáre na Facebook-u

• Bratislava