Opodstatnený strach / Well Founded Fear

politický azyl v USA je udeľovaný iba ľudom, ktorí preukážu opodstatnený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine

Bol by absolútny nezmysel robiť teraz revolúciu bez prijatia opatrení aby sa neopakovalo prevracanie kabátov ako v roku 1989. Dnes už je absolútne nepotrebné vysvetľovať tie katastrofálne a tragické následky pre Čechov a Slovákov , keď po revolúcii bolo dovolené a umožnené ľudom z predchádzajúcemu režimu prevr8ti5 kabáty a pokračovať ako keby nič!

Opodstatnený strach, azyl, Rudolf Vaský

Psychopatické blúznenie ?

Na prvý pohľad, dávať za prvý cieľ našej revolúcie tu na Slovensku, krvavo a brutálne ubiť na smrť celý režimu ktorý tu vládol od roku 1989, sa môže zdať všetkým ako psychopatické blúznenie, a idioti dokonca to budú prirovnávať a budú tvrdiť, že je to to isté čo pred nedávnom viedlo k tragédii v Nórsku.

Títo idioti vôbec nechápu, že práve tím že jasne, zreteľne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov ktorí participovali na režime od roku 1989, dosiahne sa praví opak : zabráni sa hroznému, krvavému a beštiálne brutálnemu vyúčtovaniu a nikomu sa neskriví ani vlas na hlave !

Ako to bude možné ?

Preto že takto vytvoríme pre tích zločincov a hajzlov podmienky na rýchle a bez problémové získanie politického azylu v USA ! Prečo je dôležité vytvoriť podmienky na bezproblémové získanie politického azylu ?

Preto, lebo politický azyl v USA je udeľovaný iba ľudom ktorý preukážu opodstatnený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine / a “well-founded fear” of persecution in their home countries

Len že, táto definícia "opodstatneného strachu" je tak široká a tak abstraktná že veľmi často politický azyl je odmietnutý.

Dokonca o probléme získania politického azylu bol natočený 119 minútový dokumentárny film z názvom Well-Founded Fear

  • Directors/Producers: Shari Robertson and Michael Camerini Distributed by
  • The Epidavros Project Inc.www.epidavros.org
  • postmaster@epidavros.org141 West 28th Street, Suite 1101
  • New York, NY 10001212.594.2127

Tiež na problematiku získania azylu pozrite na

Ak by sme jasne, zreteľne a nekompromisne nedeklarovali ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov ktorí participovali na režime od roku 1989, mohlo by sa stať, že všetkým by sa nepodarilo získať politický azyl v USA, my by sme ich pochytali a potom ubili na smrť so železnými tyčami! - alebo by skončili podobne ako Nikolaj Čaušesku.

Pozrite čo sa stalo Nikolajovi Čaušeskovi

Arogantný idiot, keď mu radili aby zbalil kufre a ušiel, on neušiel a potom keď už utiecť aj chcel - už nemohol a takto pekne skončil rozstrieľaný aj so svojou manželkou.

Ako vidíme, Čaušesku to mal celkom dobré, on skončil veľmi rýchlo s dávkou zo samopalu, ale títo: Dzurinda, Fico, Mikloš, Radičová, Slota, Bugár, Fígeľ, Sulík, Matovič a ich paholkov-ia, bíreši a poskokovia a ostatní Fašistický zločinci a hajzli tohto režimu of 1989, ak budú sprostí a arogantní ako Čaušesku skončia horšie ako on: BUDÚ UBITÍ NA SMRŤ SO ŽELEZNÝMI TYČAMI !

A celé obdobie po roku 1989 bude vyhlásené za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu !!!

A teraz prejdite sem : Hrozné odhalenie, sú to všetci špinavé, zlomyseľné a zločinecké Fašistické svine

Komentáre na Facebook-u

• Bratislava