Rudolf Vaský je vo väzbe v Bratislave

Pre podozrenie z páchania výtržníctva formou tzv. hrubej neslušnosti (nadávky na politikov)

Senát KS v Bratislave 28. apríla 2020 na neverejnom zasadnutí senátu zamietol sťažnosť obvineného Rudolfa Vaskyho proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava I zo 4. apríla o vzatí do väzby ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné. Sťažnosť Rudolfa Vaskyho voči rozhodnutiu prvostupňového súdu bola doručená 21. apríla.

Viac informácií je v článku tu!

Rudolf Vaský bol vo väzbe:

  • od 13.12.2019 do 22.1.2020 - 41 dní
  • od 1.4.2020 doteraz

Napíšte Rudolfovi Vaskému

Ak chcete Rudolfovi Vaskému písať, listy adresujte tu:

Finančná podpora

Finančnú podporu adresujte na účet priamo do väzby (na nákup potravín a cigariet). Pozor! Peniaze neposielajte v obálke ani iným fyzickým spôsobom - nebudú mu do cely doručené. Jediná možnosť je účet.

Názov účtu: ÚVVaT Bratislava

Číslo účtu: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0058 1994

Variabilný symbol: 17041951

Text: Rudolf Vaský

Komentáre na Facebook-u

• Bratislava